Jobbsafari
Bardu kommune Legekontor

Bardu legekontor søker ferievikar medhjelper

1 måneder siden
OmrådeBardu
Søk senest24.3.2024
JobbdetaljerFeriejobb

Om stillingen

I Bardu kommune trenger vi dyktige og motiverte medarbeidere.

I perioden uke 26- 33 har vi behov for ferievikar ved legekontoret.

Vi søker etter ferievikarer som kan jobbe ved legekontoret i sommer. 

Erfaring fra legekontorarbeid vil bli foretrukket, i tillegg er det ønskelig at man kan jobbe hele eller det meste av ferieperioden.


Bardu legekontor er et fastlegekontor med 8 fastleger og 1 Lis1 lege. I tillegg har vi 7 medhjelpere i ulik stillingsbrøk. Medhjelperne har bred fagkompetanse og består av både helsesekretærer, bioingenør og sykepleiere

Arbeidsoppgaver:

Telefonhenvendelser

Ekspedisjon/ Luke

Labratorie

Skiftestuearbeid

Det vil i ferieperioden ses på hvilke arbeidsoppgaver som tildeles vikar avhengig av kompetanse

Det må opplyses i søknaden hvilken periode det søkes sommerjobb for, og det er ønskelig at man kan ha mulighet for å ha opplæring i forkant av ferieperioden. 

Kvalifikasjoner:

* Helsefagarbeider, bioingenør eller sykepleier med legekontorerfaring er ønskelig

* Søkere må fremlegge nyere politiattest

* Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig

Egenskaper:

* Faglig interesse og kjennskap til legekontorarbeid 

* Kunne jobbe selvstendig og i team

* Gode samarbeidsevner og holdninger

* Fleksibel og pålitelig

* Personlig egnethet vektlegges og vil være avgjørende for ansettelse

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø

* Faglige utfordringer

* Godt fagmiljø med høy fagkompetanse

* Opplæring

* Tilsetting i henhold til gjeldende reglement og tariffavtaler

* Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Spørsmål om jobb ved legekontoret rettes til 

Avd leder Hege Hammer, tlf. 46292601 eller [email protected]

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev og CV, attester 
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.   

Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Har du behov for bistand til søkeprosessen kan du sende henvendelse til: [email protected]

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker.

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  


Link til søknadsskjema:

Søk her

Bardu kommune Legekontor

BedriftBardu kommune Legekontor
Om bedriften

Legekontoret har ansvar for de kurative legetjenester, i tillegg til å drive individrettet forebyggende helsearbeid. Prioriterte oppgaver er å gi befolkningen i Bardu en legetjeneste av høy faglig standard, i et rimelig omfang og med akseptable ventetider.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger