Jobbsafari
Enhet for fysioterapitjeneste, Trondheim kommune

Avtalehjemmel fysioterapeut

1 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest23.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Trondheim kommune har fra 1. juli 2024 ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut med fullført videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.

Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 100 prosent driftstilskudd og praksisen er lokalisert ved Psykomotorisk senter, Krambugata 14, 7010 Trondheim. Tildeling og overdragelse vil skje i henhold til ASA 4313. 

Psykomotorisk senter har to fysioterapeuter med driftsavtaler med Trondheim kommune, begge på 100 prosent, med praksis innen psykomotorisk fysioterapi.

Psykomotorisk senter er organisert som et kontorfellesskap, der fysioterapeutene drifter sine praksiser med felles venteliste.  Instituttet har jevn og stor pågang av pasienter og det er gode fasiliteter for individuell behandling i lokalene. Det forventes at ny hjemmelshaver inngår i samme forpliktelser som foreligger pr. i dag. Detaljerte opplysninger om drift og organisering av instituttet kan søkere få ved å henvende seg til den oppgitte kontaktpersonen ved Psykomotorisk senter. Det forventes at aktuelle kandidater har satt seg inn i de driftsmessige forholdene ved instituttet før man eventuelt takker ja til en ledig hjemmel.


Arbeidsoppgaver

 • Den aktuelle hjemmelen vil være øremerket psykomotorisk fysioterapi. Praksisen skal ha et åpent behandlingstilbud til pasienter som oppsøker og henvises til vurdering og behandling hos psykomotorisk fysioterapeut.
 • Ny hjemmelsinnehaver skal utøve sin fysioterapipraksis i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.
 • Fysioterapeuten skal samarbeide tett med andre aktuelle instanser, herunder fastlege og NAV i forbindelse med oppfølging av sykmeldte.
 • Fysioterapeuten skal følge pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging. 
 • Det forventes at fysioterapeuten ønsker å bidra aktivt ved instituttet, både faglig og sosialt.
 • Vi tilstreber et dynamisk og åpent samarbeide fysioterapeutene i mellom.
 • Kommunen er praksisarena og det oppfordres derfor til veiledning av fysioterapeutstudenter i praksis.
 • Instituttet tar imot studenter i masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi for praksis

Kvalifikasjoner

Det forventes at aktuelle kandidater gjør særlig godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi, sine fysioterapifaglige interesseområder og planer for fortsatt faglig utvikling. 

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon og fullført videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.
 • Annen relevant videreutdanning/masterutdanning kan være en fordel.
 • Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med avtalehjemmel.
 • Bred og relevant erfaring, praksis og kunnskap som psykomotorisk fysioterapeut.
 • Erfaring innen arbeidshelse kan være en fordel
 • Aktuelle kandidater kan vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling.
 • Det stilles høye forventninger til kandidatenes refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp innenfor aktuelle fagfelt.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Vi søker fysioterapeuter som er faglig engasjert og oppdatert, som samarbeider med annet helsepersonell og bidrar til tverrfaglig samarbeid.
 • Vi søker fysioterapeuter som utøver yrket i tråd med kunnskapsbasert praksis, og som vil bidra til å skape et institutt som yter bærekraftige fysioterapitjenester i tråd med kommunens fremtidige behov.
 • Aktuelle kandidater har stor arbeidskapasitet, og ønsker å bidra til å skape et godt miljø på jobben.

Vi tilbyr

 • Terapeuten vil disponere eget behandlingsrom
 • Et utviklende fagmiljø

Kontaktinformasjon

Gard Myhre, Avdelingsleder, 48116461


Kjerstin Gystad, Psykomotorisk fysioterapeut, 99412182


Arbeidssted

Krambugata 14


7010 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4773506710


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 23.03.2024Enhet for fysioterapitjeneste, Trondheim kommune

BedriftEnhet for fysioterapitjeneste, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger