Jobbsafari
Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning, Stavanger kommune

Avdelingsleder avlastningsbolig Nr. 30 

2 måneder siden
OmrådeHafrsfjord
Søk senest3.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Har du ledererfaring og er på utkikk etter nye og spennende utfordringer? 

Virksomheten Dagsenter og avlastning består av 3 seksjoner, seksjon dagtilbud, seksjon bolig og seksjon avlastning. Vi gir bydekkende helse og omsorgstjenester som tilrettelegger for vekst og utvikling gjennom sosialt samvær, aktiviteter og opplevelse av mestring. I vårt arbeid vektlegges brukermedvirkning med fokus på å fremme brukers autonomi og livskvalitet. Vårt faglige rammeverk er Positiv Atferds Støtte (PAS)som bygger opp under Stavanger kommune sin satsning Leve HELE LIVET. 

Seksjon avlastning består av 5 avlastningsboliger og gir avlastningstjenester til rundt 120 familier. Nr 30 har 4 plasser og tilbyr avlastningstjenester til rundt 25 familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Vi jobber for å gi stabile, fleksible og tilrettelagte tjenester som bidrar til god livskvalitet for våre brukere. Som avdelingsleder blir du en del av ledergruppen i seksjon avlastning og i virksomhetens ledergruppe. I ledergruppene er vi opptatt av å finne gode løsninger sammen og spille hverandre gode. 

Avlastningsbolig Nr 30 er en veldreven avdeling med et godt arbeidsmiljø. De jobber med relasjonsbygging, til både pårørende og brukere,  og har en aktivitets basert tilnærming til tjenestemottakerne.  Tjenestemottakerne på avdelingen er barn og unge mellom 7-18 år med ulike utfordringer innen psykiatrispekteret. 


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for fag, personal og økonomi
 • Lede og kvalitetssikre effektiv drift, fagutvikling  og tjenesteproduksjon av høy kvalitet.
 • Bidra til å skape gode holdninger og god etisk refleksjon
 • HMS ansvar
 • Legge til rette for og sikre et godt samarbeid med personal, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Sørge for at avdelingen drives i henhold til virksomhetens og kommunens verdier og målsetninger.

  Stillingen inngår i virksomhetens lederteam og rapporterer til seksjonsleder

Kvalifikasjoner

 • Bachelor, fortrinnsvis innen helse og sosialfag
 • Erfaring fra tjenesteområdet er ønskelig
 • Erfaring innen psykiatri er ønskelig
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Videreutdanning innen ledelse eller psykiatri er en fordel
 • God økonomiforståelse
 • Kunnskap om relevant lovverk
 • Gode datakunnskaper er en forutsetning
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må det dokumenteres språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper

 • Du må være strukturert, tydelig og løsningsorientert.
 • Du skaper oppslutning rundt felles mål
 • Du er engasjert og proaktiv
 • Du har gode relasjonelle egenskaper
 • Du er en pådriver som ser muligheter heller enn hindringer
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du er opptatt av å opprettholde og skape et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr

 • Lederutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • "Hjem-jobb-hjem" avtale
 • Lønn etter avtale 

Kontaktinformasjon

Alexandra Wik Garcia, Seksjonsleder, 40438355, [email protected]


Elisabeth Stråtveit Vistnes, Virksomhetsleder, +4751508965, [email protected]


Arbeidssted

Bjørn Farmanns gate 30


4041 Hafrsfjord


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommuneReferansenr.: 4761066650


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 20.02.2024Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning, Stavanger kommune

BedriftDagsenter og avlastning: Seksjon avlastning, Stavanger kommune
Om bedriften

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne og blir en del av en spennende storbyregion.Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapende

Offentlig søkerliste:


Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.Politiattest:


Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.Vedlegg:


Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen. Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger