Jobbsafari
Øya helsehus, Trondheim kommune

Avdelingssykepleier

2 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest7.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Øya helsehus har for perioden fra dags dato til 28. februar 2025, ledig et vikariat i 100 prosent stilling som avdelingsleder ved avdeling 5B, avdeling lindrende behandling og avdeling 3A, avdeling for korttidsopphold.

Avdelingen har høy kompetanse innen palliasjon og kreftbehandling. Vi har et tett samarbeid med seksjon lindrende avdeling ved St.Olavs Hospital. Øya helsehus har sju avdelinger med til sammen 125 pasientrom.

Som avdelingsleder ved Øya helsehus vil du være en del av et lederteam bestående av enhetsleder og seks avdelingsledere. Vi har stort fokus på samarbeid på tvers av avdelinger, og vi drar lasset sammen. Vi ønsker oss en trygg og tydelig avdelingsleder med gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Som avdelingsleder må du ha en genuin interesse for de vi gir tjenester til, ha fokus på fagutvikling samt bidra til gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt. Som avdelingsleder vil du ha et helhetlig ansvar for for fag, personal og økonomi ved din avdeling. I Trondheim kommune vektlegger vi nærledelse, det er derfor lagt en 20% stilling  på kveld og helg i tillegg til en fleksitidsordning. 

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for måloppnåelse innenfor områdene fag, personal og økonomi
 • Sikre god kvalitet på tjenestetilbudet, i henhold til lover og forskrifter og Trondheim kommunes målsettinger
 • Bidra til å utvikle tjenestetilbudet på enhet
 • Være en god tilstedeværende leder for dine ansatte
 • Ansvar for HMS-arbeid, internkontroll og avvikshåndtering
 • Planlegge utvikling og drift i samarbeid med lederteamet 
 • Personalansvar for en gruppe medarbeidere som du veileder i tråd med kommunens oppdrag, arbeidsgiverpolitikk og ledelsesplattform
 • Ha ansvar for å kvalitetssikre god samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere som eksempelvis spesialisthelsetjeneste, helse- og velferdskontor og pårørende
 • Bidra til et godt partssamarbeid
 • Med ditt engasjement bidrar du til å lede og kommunisere på en slik måte at du optimaliserer ideer og ressurser både i og utenfor organisasjonen

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves det helsefaglig utdannelse på minimum bachelor som sykepleier
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Ønskelig med erfaring innen personal eller fagledelse
 • Kunnskap om lovverk og avtaleverk
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og god formidlingsevne
 • Kompetanse innen enhetens tjenesteområde
 • Allsidig IT-kompetanse, kjennskap til Helseplattformen, Gat og HR portalen er en fordel
 • Erfaring med pårørendesamarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne til å kunne koordinere mange samtidige oppgaver og ha stor arbeidskapasitet
 • Møter utfordringer med en løsningsorientert holdning
 • Motivasjon for å utvikle godt lederskap
 • Har evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Liker å arbeide selvstendig og tar initiativ til veiledning og støtte ved behov
 • Ha evne til å skape gode relasjoner og kommunisere godt med andre
 • Rask til å tilegne seg ny kompetanse og kunnskap
 • Være nytenkende og trygg i arbeidet med å utvikling av nye tjenester som skal være bærekraftige i fremtiden
 • Er fleksibel
 • Har evne til å være åpen, modig og kompetent
 • Har evne til å se den enkelte, og være opptatt av å ivareta og utvikle den enkeltes ressurser
 • Har en inkluderende lederstil
 • Liker å jobbe i team, og ser verdien av å bidra i teamarbeid i forhold til enhetens måloppnåelse

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Mulighet til å påvirke, og ta beslutninger som har betydning for andre
 • Lederstøtte
 • Å være en del av enhetens lederteam
 • Ansvar for å være med å utvikle moderne og fremtidsrettede tjenester
 • Mulighet for fagutvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)bedrift
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Torill Rugelsjøen, Enhetsleder, +47 +47 95263265


Arbeidssted

Mauritz Hansens gate 2


7030 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4770343822


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Søknadsfrist: 07.03.2024Øya helsehus, Trondheim kommune

BedriftØya helsehus, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger