Jobbsafari

Avdelingssykepleier

1 måneder siden
OmrådeArnatveit
Søk senest30.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om Gatehospitalet

Gatehospitalet er et somatisk helsetilbud til rusmiddelavhengige med store og sammensatte helseproblemer (lavterskeltilbud). Vi tilbyr medisinsk hjelp, pleie og omsorg ved langvarig sykdom, underernæring og fysisk utmattelse mv som ikke krever sykehusinnleggelse. Oppfølging før/etter innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende kan også være en årsak til innleggelse. Pasientene skal ikke ruse seg på Gatehospitalet, men vil få substitusjonsmedisin under oppholdet. Gatehospitalet har ansatt sykepleiere, vernepleiere, leger, renholder og administrasjonsmedarbeider.

Det er viktig for oss at de som ansettes ved Gatehospitalet Bergen er lojale mot Frelsesarmeens verdigrunnlag.


Om stillingen

Denne stillingen er en av to avdelingssykepleiere ved Gatehospitalet

Det er en fordel med erfaring fra lignende arbeid. Vi oppfordrer menn til å søke.

Avdelingssykepleierne på Gatehospitalet arbeider i team, men må også kunne ta gode avgjørelser alene.  Vi trenger deg som kan bidra til at pasientene får omsorg, pleie og behandling fra kyndige og omsorgsfulle fagpersoner.


Arbeidsoppgaver

I samarbeid med den øvrige ledelsen og ansatte skal avdelingssykepleier bidra til at virksomheten drives i samsvar med Frelsesarmeens formål og kristne grunnverdier, virksomhetens målsetting og gjeldende lovgivning.

Avdelingssykepleiernes oppgaver ved Gatehospitalet er svært varierte. I tillegg til de rent sykepleiefaglige oppgavene er følgende oppgaver viktige:

-       Personalansvar for ca.15 personer (halve personalgruppen)

-       Organisere det daglig arbeidet i avdelingen i samarbeid med den andre avdelingssykepleieren:

 • Lede og organisere pasient-inntaksteam
 • Følge opp nødvendige sikkerhetstiltak ved Gatehospitalet
 • Bidra aktivt til å skape et godt arbeids- og samarbeidsmiljø
 • Delta i møter for å gjøre tiltaket kjent for de ulike henvisende instanser
 • Bidra aktivt i utviklingen av virksomheten

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring

 • Norsk sykepleierautorisasjon
 • Lederegenskaper
 • Faglig dyktighet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Turnuskompetanse
 • Ha god kunnskap om personaladministrasjon
 • Gode datakunnskaper i forhold til dokumentasjon
 • Personlig egnethet

Det er krav om politiattest for stillingene i henhold til gjeldene lovverk.


Vi søker deg som...

 • Er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Har et hjerte for å hjelpe mennesker som er i en veldig vanskelig livssituasjon

Vi tilbyr

 • en variert og innholdsrik hverdag.
 • gode og motiverte medarbeidere med et faglig og sosialt fokus.
 • Gratis parkering og ladepunkt for El-bil.
 • Lyse og trivelige lokaler i naturskjønne omgivelser.
 • Frelsesarmeen har eget kursopplegg for nyansatte. Du får faglig påfyll innenfor de økonomiske rammene som til enhver tid er gjeldende for Gatehospitalet.
 • Pensjonsordning og lønn etter Frelsesarmeens lønnsregulativ.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Gatehospitalet i Bergen, Trude Hansen tlf. 91706043, [email protected]   

Søknad ved CV kan også sendes enhetsleder på epost

Vitnemål, attester og referanser tas med ved et evt intervju


Frelsesarmeen

Søk etter flere lignende stillinger