Jobbsafari
Sandsli bo- og aktivitetssenter, Bergen kommune

Avdelingsleder med autorisasjon som sykepleier

29 dager siden
OmrådeSandsli
Søk senest3.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Sandsli bo- og aktivitetssenter er et nytt og topp moderne bygg som åpnet 1.september 2020. Bygget har 120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsboliger. I tillegg er det aktivitetssenter med aktivitetsrom, kafé og trimrom i bygget. Sykehjemmet er organisert i 6 ulike avdelinger, i tillegg til avdeling med Omsorg Pluss boliger. Hver sykehjemsavdeling med 20 beboere ledes av avdelingsleder som er helsefagarbeider. Sykepleiergruppen er organisert i eget team på topp av bemanningen og gir sykepleiertjenester til beboerne både ved sykehjemmet og Omsorg Pluss. Hver avdeling har to primærsykepleiere som de samarbeider tett med i det daglige.Ved Sandsli bo- og aktivitetssenter tilstreber vi en heltidskultur med langvakter hver fjerde helg. Videre har vi fokus på at alle ansatte skal ha muligheten til å medvirke egen årsturnus. Vi er opptatt av at våre beboere og brukere skal ha et godt liv, og at ansatte skal trives og blomstrer på jobb.


Arbeidsoppgaver

Vi søker ny avdelingsleder til Omsorg Pluss, da vår nåværende lederstjerne skal gå av med pensjon. Vår Omsorg Pluss avdeling består av 30 leiligheter med plass til totalt 31 brukere. Omsorg Pluss er et heldøgns omsorgstilbud, hvor brukere får tilbud om alle måltider, aktivitet, pleie og behandling. Personalgruppen er fortrinnsvis helsefagarbeidere og assistenter, som yter behandlings- og omsorgstjenester til brukerne i henhold den enkeltes behov.Hverdagen som avdelingsleder består av tett samarbeid med sykepleiere, fastleger og vurderingskontoret for voksne og eldre. Utenom dette skal du som avdelingsleder yte pleie og omsorg til brukerne, sammen med resten av personalgruppen. Du vil også ha ansvar for daglig drift av avdelingen, i henhold til gjeldende kvalitetskrav og institusjonens mål. Du får ansvar for avdelingens økonomi og budsjett innenfor gitte rammer, og vil få oppfølging i form av månedlig økonomigjennomgang. Videre skal du utføre systematisk HMS-arbeid i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Du skal du delta i innkomstsamtale med nye beboere og følge opp med pårørendesamtaler etter behov. Avvik skal følges opp i samarbeid med sykepleierteam og enhetsleder, og du skal gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp sykemeldte arbeidstakere i samarbeid med personalkonsulent. Som avdelingsleder vil du få ansvar for å kalle inn til, og gjennomføre månedlige møter for personalgruppen som du er leder for. Du skal delta og bidra i sykehjemmets ledergruppe og det forventes at du er en pådriver for godt samarbeid mellom de ulike faggruppene ved sykehjemmet.Arbeidstiden din består av dagvakter mandag til fredag, 37,5 timer per uke. I 50% av stillingen er du en del av avdelingens daglige drift, mens resterende 50% er satt av til administrative oppgaver. Du styrer selv hvordan du ønsker å fordele arbeidet, ut fra ukentlig behov.

Kvalifikasjoner

 • Du må være sertifisert sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring.
 • Du må ha svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må ha erfaring fra eldreomsorgen.
 • Du må ha gode datakunnskaper. Det er en fordel med kjennskap til systemer som Agresso, Profil, GBD og RS.
 • Det er ønskelig at du har videreutdanning innen geriatri, demens, psykiatri eller lignende.
 • Personlige egenskaper vil vektlegges i stillingen.
 • Det er en fordel om du har kjennskap til utarbeidelse av turnusplaner.
 • Gyldig politiattest. 

Personlige egenskaper

Som avdelingsleder må du ha evne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre. Det er viktig at du viser dine medarbeidere interesse og respekt, og at du har en lærende- og ydmyk holdning. Du må være omgjengelig og fremstå som en god rollemodell med høy etisk- og moralsk opptreden. Videre er det viktig for oss at du ser verdien av å bygge et inkluderende arbeidsmiljø bestående av psykologisk trygghet, og at du tør å ta tak i eventuelle konflikter som måtte oppstå. I den forbindelse må du evne å følge disse opp på en systematisk måte.

Videre er vi opptatt av at alle skal ha mulighet til å medvirke, slik at du som leder må kunne gi dine ansatte frihet innenfor eget ansvarsområde, og lytte til andres meninger. Du må også kunne kommunisere godt, i form av å gi tydelige forventninger til dine medarbeidere, samt se verdien av å gi- og ta imot tilbakemeldinger.

Hverdagen hos oss kan også være travel og bestå av flere parallelle prosesser. I den forbindelse må du trives med et høyere tempo og evne å delegere oppgaver på en rettferdig måte. Sist, men ikke minst, må du evne å skaffe deg oversikt og se helheten. Det vil si at du må være strukturert og ha «orden i sysakene dine». Du må evne perspektivbevegelighet og det å se flere sider av en sak, i en større sammenheng.  

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende arbeidsplass og mulighet til å påvirke og utvikle sykehjemstilbudet i Bergen.
 • Mulighet til å bidra med videreutvikling av et nytt sykehjem, i samarbeid med dyktige kollegaer.   
 • En arbeidsplass der dine kollegaer jobber i full stilling.
 • Mulighet for interne og eksterne kurs.
 • Godt tverrfaglig samarbeid.
 • God opplæring. 
 • Lønn etter avtale.
 • Treningsrom
 • Eget kontor
 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring. 

Kontaktinformasjon

Elisabeth Søreide Heggholmen, Enhetsleder, [email protected]


Anja Tveit, Personalkonsulent, 92469506, [email protected]


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4806193693


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 03.06.2024Sandsli bo- og aktivitetssenter, Bergen kommune

BedriftSandsli bo- og aktivitetssenter, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger