Jobbsafari
Bibliotek og møteplass, Drammen kommune

Avdelingsleder lokalbibliotekene

1 måneder siden
OmrådeDrammen
Søk senest14.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Stillingsannonse LokalbibliotekeneVi søker avdelingsleder til lokalbibliotekene i Drammen kommune. Avdelinga er fordelt på tre fysiske bibliotek - Fjell familiebibliotek, Mjøndalen bibliotek og Svelvik bibliotek. I tillegg til noe møtevirksomhet i Drammen. Vi er på jakt etter deg som motiveres av å utvikle og lede mennesker og lokalbibliotekene. Du er innovativ og i forkant slik at du sammen med medarbeiderne leverer gode og tidsriktige tjenester til kommunens innbyggere. Hvert av lokalbibliotekene har en unik rolle og funksjon i sitt lokalmiljø. Felles for alle bibliotekene er at de har en viktig rolle som lavterskel fritidstilbud for barn og unge.
For å lykkes i stillingen som avdelingsleder for lokalbibliotek må du trives i og håndtere en hektisk hverdag der oppmerksomheten dras mellom flere lokasjoner. Du må mestre raske omstillinger, fra drift til utvikling. Det er forventa at du bidrar til å knytte avdelinga sammen med virksomheten.Vår nye avdelingsleder må ha erfaring med personalledelse, personaloppfølging og kan vise til å ha ledet arbeidsmiljø som er preget av myndiggjorte medarbeidere som viser motivasjon, utviklingskultur og er framoverlent.Lokalbibliotekene er en avdeling innenfor virksomheten bibliotek og møteplass. De andre avdelingene i virksomheten er hovedbiblioteket og innbyggertorg.I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet For stillinger der det er


Arbeidsoppgaver

Fag-, personal- og økonomiansvar for avdeling lokalbibliotekene med ca. 16 årsverkLede og videreutvikle lokalbibliotekene, både strategisk og operativtInitiere, lede og gjennomføre utviklingsprosjekter- og prosesserSkape samhold og retning med hensyn til hvert biblioteks egenart, samt legge til rette og bidra til at medarbeiderne i avdelinga opplever faglig utviklingInitiere og videreutvikle et godt samarbeid med brukerne, eksterne aktører og internt i kommunenInngå i lederteamet til Bibliotek og møteplass, og bidra aktivt til å utvikle virksomheten som helhet gjennom felles lederskap

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning på masternivå. Tilleggsutdanning og relevant arbeidserfaring kan erstatte masternivå 

Betydelig ledererfaring, med fag, personal- og økonomiansvar, samt teoretisk kompetanse på ledelse 

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2 i muntlig og skriftlig. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. 

 Dokumentasjon vedlegges søknaden. 

Personlige egenskaper

Du har bygget god lagånd og samhold i personalgrupper du har ledetDu har god forståelse for fremtidsrettede bibliotektjenester og bibliotekets rolle i nærmiljøutviklingDu leder gjennom tilstedeværelse, tillit, myndiggjøring, åpenhet og involvering og har en genuin interesse i å skape gode relasjonerDu inspirerer, delegerer og skaper engasjement og eierskap hos de du lederDu trives som leder i grenseflatene mellom eget fagområde og i møte med flere fagområderDu er en god nettverksbygger med innbyggere og samarbeidspartnereDu er nytenkende, fleksibel og har endringskompetanseDu har evne til å kunne stå i og levere under perioder med stort arbeidspress

Vi tilbyr

Varierte, komplekse og givende arbeidsoppgaver i en spennende arbeidshverdag 

Betydelig lederansvar for et viktig fagfelt med motiverte, autonome og dyktige medarbeidere 

Fleksibilitet og gode muligheter for utvikling og læring 

Obligatorisk lederskole med fokus på tillitsbasert ledelse 

Pensjonsavtale 

Lønn etter avtale 

Tiltredelse snarest mulig 

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse eller NOKUT. 

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Kontaktinformasjon

Jørgen Hovde, Virksomhetsleder/Biblioteksjef, 452 41 492


Arbeidssted

Grønland 58


3045 Drammen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Drammen kommuneReferansenr.: 4772348861


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 14.03.2024Bibliotek og møteplass, Drammen kommune

BedriftBibliotek og møteplass, Drammen kommune
Om bedriften

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i Buskerud fylke, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 8 000 ansatte.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger