Jobbsafari
Hjemmehjelpstjenesten, Trondheim kommune

Avdelingsleder

24 dager siden
OmrådeTrondheim
Søk senest15.7.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Hjemmehjelptjenesten har ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder.

Hjemmehjelpstjeneten leverer tjenester i hele Trondheim kommune og er en tjeneste i vekst og utvikling. Enheten har per i dag over 1800 tjenestemottakere hvor fokus er å levere bærekraftige tjenester og en miljøvennlig drift. Hjemmehjelpstjeneten er en del at helsetjenestene i hjemmet. Hjemmehjelpstjenesten har som mål å styrke samarbeidert med tjenestemottaker, sikre likeverdige, helhetlige og koordinerte tjenester. Med bakgrunn i dette er det behov for å styrke ledelsen og det søkes etter en ny fast stilling.

Vi har i dag ca. 40 årsverk fordelt på ca. 49 ansatte. Enheten har et lederteam som består av; enhetsleder og to avdelingsledere, fagutvikler og konsulent.

Som avdelingsleder har du et helhetlig lederansvar for fag, tjenestekvalitet, personal og økonomi. Det er ønselig at du har kompetanse innen innovasjonsledelse og har kjennskap til hjemmebaserte tjenester og renholdsfaget.

Som avdelingsleder har du gjort deg godt kjent med oppdraget og rammebetingelsene til kommunen. Samtidig har du innsikt i brukernes løpende behov fordi du løser brukernære oppgaver i en del av stillingen din.

Du har arbeidsgiveransvaret for en gruppe medarbeidere som du veileder i tråd med kommunens oppdrag, arbeidsgiverpolitikk og ledelsesplattform. Medarbeiderne dine opplever et støttende lederskap, faglig utvikling og mestring i møtet med oppgavene (10-faktor). 

Du tar ansvar for at avdelingen, og enheten, har orden i eget hus (internkontroll) og påser at driften er gjenstand for betryggende planlegging, organisering og kontroll. Du gjennomfører og dokumenterer jevnlige risiko- og sårbarhetsanalyser, og iverksetter nødvendige tiltak ved behov. 

I møtet med omgivelsene skaper du forutsetninger for positiv samfunnsutvikling. Du leder avdelingens arbeid og kommuniserer med omgivelsene slik at du får det beste ut av ideer og ressurser både i og utenfor egen organisasjon. 

Du rapporterer til enhetsleder og inngår i enhetens ledergruppe. Enhetens tilsettingsmyndighet ligger hos enhetsleder. Som avdelingsleder tilsettes du i hel stilling for å ha mulighet til å følge opp medarbeiderne dine, drive med fagutvikling og innovasjon. 


Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle tjenesteområdet og egen enhet
 • Lederansvar for en gruppe av enhetens medarbeidere
 • Helhetlig ansvar for områdene fag, personal og økonomi i samarbeid med resten av lederteamet
 • Ansvar for Helse Miljø og Sikkerhet, internkontroll og avvikshåndtering
 • Sikre riktig kvalitet på tjenestetilbud, i henhold til lov og forskrifter og kommunens målsetninger
 • Samarbeide tett med våre ansatte og legge til rette for godt arbeidsmiljø
 • Jobbe aktivt for å ivareta et inkluderende og trygt arbeidsmiljø
 • Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid
 • Utføre oppgaver delegert av enhetsleder knyttet til rekruttering

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i ledelse eller annen relevant høyskoleutdanning
 • Kompetanse innen innovasjonsledelse er ønskelig
 • Erfaring innen personal- og fagledelse
 • God kjennskap til kommunes tjenester
 • Ønskelig med kunnskap om hjemmebaserte tjenester/renholdsfaget
 • Kunnskap om lovverk og avtaleverk
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og formidlingsevne

Personlige egenskaper

 • Du er løsningorientert
 • Du har fokus på innovasjon, fag og stort engasjement for tjenstekvalitet
 • Du har fokus på å støtte og veilede ansatte
 • Du er god i logistikk og struktur
 • Du holder deg faglig oppdatert
 • Du har gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Du er fleksibel
 • Du har stor arbeidskapasitet og evner å jobbe med fokus på ulike oppgaver til samme tid
 • Du jobber godt i team, men er også trygg når det gjelder å jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Inflytelse i tjenesteutvikling 
 • Introdukjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram
 • Deltaker i avdeldingsledernettverk
 • Lederstøtte fra utviklings- og støttetjenester og tverrfaglige team
 • En spennende arbeidshverdag med høyt tempo
 • Et lederfellesskap som jobber samhandlene og proaktivt mot enhetens mål
 • Lønn etter sentrale avtaler og lokale avtaler i Trondheim kommune

Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Kontaktinformasjon

Bente Åsbø, Enhetsleder, 95224480


Arbeidssted

Valøyvegen 12


7031 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4829890129


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 15.07.2024Hjemmehjelpstjenesten, Trondheim kommune

BedriftHjemmehjelpstjenesten, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Lignende stillinger