Jobbsafari
HMS Oslo, NAV

Avdelingsdirektør for NAV Hjelpemiddelsentral Oslo

29 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest5.5.2024

Om stillingen

Vår dyktige leder skal nå videre til andre oppgaver og vi ser etter hennes erstatter til å lede et spennende arbeid i en tid med endringer og omstilling.

Vi ser etter deg som har ledererfaring og som brenner for gode tjenesteopplevelser og NAV sitt samfunnsoppdrag. Vi står nå foran mange spennende utfordringer med bl.a. omfattende digitalisering og brukervekst. Da trenger vi deg som en utviklingsorientert og tydelig leder på veien videre!  Det er derfor viktig at du er relasjonsbyggende, har en motiverende lederstil samtidig som du er svært dyktig på utvikling.

Du skal lede NAV Hjelpemiddelsentral Oslo som er et ressurs- og kompetansesenter innen hjelpemidler og tilrettelegging. Vi er ca. 300 ansatte med variert og bred faglig bakgrunn som jobber i tverrfaglige team. Hver dag legger vi til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve det livet de selv ønsker som aktive og likeverdige innbyggere.


Vi er organisert under NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og som består av 1300 ansatte på landsbasis. 


Kvalifikasjoner (overskrift)

Arbeidsoppgaver 

 • Overordnet faglig, økonomisk og administrativt ansvar for NAV Hjelpemiddelsentral Oslo.
 • Sikre god kvalitet og gode resultater gjennom å lede og utvikle egen ledergruppe og gjennom enhetens medbestemmelsesapparat 
 • Utøve effektiv og motiverende ledelse, fremme kompetanseutvikling og deltakende medarbeiderskap
 • Sikre god dialog med kommunene, brukerorganisasjoner, øvrige NAV, andre myndighetsorganer og eksterne samarbeidsparter
 • Være en god endringsleder som utvikler organisasjonen i samsvar med pågående utviklingsarbeid og overordnede strategier
 • Være synlig og offensiv i det offentlige rom
 • Vi er en organisasjon i stor endring og arbeidsoppgavene vil utvikle seg i takt med dette.

Kvalifikasjoner

 • Fullført utdannelse tilsvarende minimum bachelor, fortrinnsvis master. Relevant lederutdanning og/eller ledererfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Ledererfaring med ansvar for resultat, må kunne vise til tidligere oppnådde resultat
 • Erfaring med å lede i omstilling  

Ønskede kvalifikasjoner / Personlige egenskaper

 • Gjennomføringsevne
 • Evne til å lede kompetansegrupper som er sammensatt av ulike profesjoner
 • Være nyskapende, innovativ og motiverende i utviklings- og endringsarbeid
 • Gode samarbeidsevner, lyttende og reflektert 
 • Strategisk, analytisk og løsningsdyktig
 • Kunne kommunisere godt
 • Lett å kommunisere med, nysgjerrig og lyttende
 • Samlende, energisk og tillitsskapende atferd.

  Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper, samt egnethet med tanke på vårt utviklingsarbeid 

Vi kan tilby

 • En spennende lederstilling med meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde i NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging
 • Aktive og engasjerte medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø med høy aktivitet
 • Lønn som avdelingsdirektør kode 1060 (919 200 - 1 055 200 )
 • God pensjonsordning gjennom statens pensjonskasse (fra lønn trekkes 2%)
Høres dette interessant ut? Du er velkommen til å ta kontakt for utfyllende opplysninger.

Kontaktinformasjon

Frode Berge Hovland, 481 08 828


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NAVReferansenr.: 4799071249


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 05.05.2024HMS Oslo, NAV

BedriftHMS Oslo, NAV
Om bedriften

NAV søkjer tilsette med hjarte for menneske og fagområda våre. Visjonen vår er å gje menneske moglegheiter, og dette gjer vi ved å utvikle Noregs beste arbeids- og velferdstenester.  

NAV består av 19 000 kompetente og engasjerte medarbeidarar. Vi jobbar tverrfagleg i sterke fagmiljø. Hos oss skal arbeidsmiljøet pregast av involvering, openheit og tillit.

For å kunne levere best mogleg tenester er det viktig med mangfald i rekrutteringa. Vi oppmodar derfor personar med innvandrarbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV-en til å søkje jobb hos oss. Vi legg arbeidsforholda til rette for deg viss du har behov for det. Ønskjer du å bli unntatt frå offentleg søkjarliste, må du grunngje dette. Del gjerne vitnemålet ditt eller karakterutskriftene dine på vitnemålsportalen.no. 

NAVstilling

Søk etter flere lignende stillinger