Jobbsafari
Divisjon digitalisering og helseregistre, Helsedirektoratet

Avdelingsdirektør for kvalitetsindikatorer og brukerundersøkelser

29 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vil du ha en spennende lederrolle i å utvikle kvaliteten i helsetjenestene?

Helsedirektoratet søker etter gode ledere til sine dyktige ansatte. I forbindelse med ny organisering av den sentrale helseforvaltningen, etablerer vi nå Det nye Helsedirektoratet, og har ledige lederstillinger i flere avdelinger. Vi leter etter engasjerte ledere som vil være med og forme fremtidens Helsedirektorat!

Vi søker nå en strategisk og utviklingsorientert leder til avdeling kvalitetsindikatorer og brukerundersøkelser.  Som en del av Helsedirektoratets samfunnsoppdrag, er avdelingen ansvarlig for å analysere og følge med på utviklingen i helsesektoren. Vi samarbeider tett med både interne og eksterne fagmiljøer, og er aktive deltakere i internasjonale faglige fora. For eksempel er vi engasjert i OECDs diskusjoner om kvaliteten i helsetjenesten.

Avdelingen kvalitetsindikatorer og brukerundersøkelser understøtter Helsedirektoratets generelle følge med rolle, samt bistår ved løpende behov for statistikk, analyse og ved større oppdrag. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle helsedirektoratets portefølje på ca. 160 nasjonale kvalitetsindikatorer. Det gjennomføres normalt fem publiseringer av kvalitetsindikatorer i året, med intern og ekstern forankring. Avdelingen samarbeider bredt både internt og eksternt for å tolke resultater og utvikle nye indikatorer.

Avdelingen har i tillegg ansvar for nasjonale regelmessige pasient-, bruker- og pårørendeundersøkelser i både spesialist- og primærhelsetjenesten. Brukeropplevd kvalitet og brukererfaringer er viktige mål på kvalitet i helsetjenesten, som grunnlag for lokalt forbedringsarbeid, virksomhetsstyring, sammenlikninger mellom enheter og fritt brukervalg. Avdelingen skal videreutvikle brukerundersøkelsene for etablerte og nye grupper, og analysere og rapportere resultater for disse.

Avdelingen består av 16 medarbeidere og er en av fire avdelinger i divisjon analyse og informasjonstjenester.


Arbeidsoppgaver

Du vil:

 • lede avdelingen og vil ha fag- og personalansvar, samt budsjett- og resultatansvar 
 • sørge for levering og bistand ved løpende behov for statistikk, analyse og ved større oppdrag
 • sikre god forvaltning og utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer
 • sikre gjennomføring av publiseringer med både intern og ekstern forankring
 • ha ansvar for nasjonale regelmessige pasient-, bruker- og pårørendeundersøkelser i både spesialist- og primærhelsetjenesten
 • videreutvikle brukerundersøkelsene for etablerte og nye grupper, og analysere og rapportere resultater for disse
 • være en aktiv deltaker i ledergruppen i divisjon analyse og informasjonstjenester, og vil være pådriver for kunnskapsbaserte prosesser og beslutninger på tvers

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan etter en helhetlig vurdering kompensere for utdanningskravet
 • relevant ledererfaring, herunder arbeidserfaring med personal- og fagledelse
 • god kompetanse og erfaring innen økonomistyring og budsjettoppfølging
 • metodekompetanse og erfaring fra databehandling og analyse
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • god digital kompetanse

Det er en fordel, men ingen krav, om du i tillegg har:

 • god innsikt i offentlig forvaltning, gjerne innen helse
 • kjennskap til organisering og ansvar for helse- og omsorgstjenestene
 • kjennskap til sentrale data- og informasjonskilder for helse- og omsorgstjenestene

Personlige egenskaper

Som leder i Helsedirektoratet, må du identifisere deg med verdiene våre faglig styrke, åpenhet og samarbeid. For å lykkes i stillingen ser vi for oss at du

 • jobber strategisk ved å utvikle avdelingens fagområder og medarbeideres kompetanse, for å nå avdelingens og organisasjonen sine mål
 • evner å sette deg raskt inn i komplekse saker og problemstillinger
 • er åpen for nye ideer, trives med endringer og alltid er på utkikk etter forbedringsmuligheter
 • er team-orientert samtidig som du er trygg og tydelig i lederrollen
 • er god relasjonsbygger som evner å etablere tillit i avdelingen og på tvers av organisasjonen
 • er systematisk og har høy gjennomføringsevne; du foretar klare prioriteringer, planlegger langsiktig og følger opp resultater

Vi tilbyr

 • stilling som avdelingsdirektør (stillingskode 1060) i lønnsspennet fra kr 1.100.000 til 1.250.000
 • mulighet for trening i arbeidstiden, samt sosiale og faglige aktiviteter
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • moderne lokaler på Storo i Oslo

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Medarbeiderne hos oss skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV'n kan opplysningene bli brukt til registreringsformål. 


Offentliggjøring av søkerliste 
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentleglova § 25.  

Les dette før du søker
I den elektroniske søknaden vil du bli bedt om å svare på noen konkrete spørsmål. Svarene dine vil sammen med din CV være vårt vurderingsgrunnlag i utvelgelsen av kandidater til intervju. Vi ber deg legge ved relevante vitnemål/karakterutskrifter og attester i den elektroniske søknaden.

Har du noen spørsmål eller behov for en uformell prat om stillingen?

Ta gjerne kontakt med Jan Arild Lyngstad på 90 56 64 27.  

Kontaktinformasjon

Jan Arild Lyngstad, Divisjonsdirektør


Arbeidssted

Vitaminveien 4


0485 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: HelsedirektoratetReferansenr.: 4802590914


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.05.2024Divisjon digitalisering og helseregistre, Helsedirektoratet

BedriftDivisjon digitalisering og helseregistre, Helsedirektoratet
Om bedriftenHelsedirektoratet

skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Fra 01.01.2024 etableres det nye Helsedirektoratet, i tråd med ny organisering av den sentrale helseforvaltningen. Visjonen for Det nye Helsedirektoratet er

God helse – gode liv.

Vi skal jobbe for å fremme helse og mestring og være pådrivere for sammenhengende og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Vi skal også samordne Helse-Norge om en felles retning for digitalisering. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Vi er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og har kontorer i Oslo, Trondheim og Ålesund.

Søk etter flere lignende stillinger