Jobbsafari

Assistent/BUA/helsefagarbeider 310% fast, Bjørlien skole/SFO

1 måneder siden
OmrådeVestby
Søk senest9.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vestby kommune søker inntil 4 barne- og ungdomsarbeider / assistent / helsefagarbeider i til sammen 310 % fast stilling. Stillingsprosent fastsettes etter avtale og i henhold til kompetanse og behov.

Om Bjørlien skole

Bjørlien skole er en skole med ca. 420 flotte elever fordelt på 1.-7.trinn. Vi jobber målrettet for at elevene skal få et best mulig læringsmiljø, og i den forbindelse er det nødvendig å ha dyktige barne- og ungdomsarbeidere / barneveiledere som kan bidra til å styrke dette. Det er spesielt viktig for oss å gi elevene opplevelse av mestring, og vi ønsker å legge til rette for at elevene kan jobbe praktisk der det er mulig.Skolen stod ferdig bygget i 2019 og har moderne arealer inne og flotte utearealer, og ble kåret til årets skolebygg høsten 2019!

Skolen jobber aktivt med å utvikle ferdigheter for det 21. århundre – det å kunne samarbeide, bygge kunnskap, løse problemer, kommunisere, selvregulering og å bruke teknologi. På denne måten ønsker vi å ruste elevene våre for fremtidens arbeidsliv.

Vi søker

Vi søker etter personer som har erfaring med å jobbe med barn, og som er flinke til å tilrettelegge undervisningen med hjelp av ulike metoder og læringsstrategier. Det er ønskelig med erfaring med å kunne hjelpe elever med større helserelaterte utfordringer.

Vi ønsker ansatte som gløder for sitt arbeid, viser god omsorg, er pålitelig, arbeider selvstendig og er fleksibel. Du må være lojal ovenfor elever, foreldre, medarbeidere og ledelsen. Du må også like å være mye ute. I tillegg må du være interessert i og motivert for å tilbringe dagene aktivt med elever.

Arbeidsoppgaver SFO:

 • Ta initiativ til å skape et variert tilbud av fritidsaktiviteter som er tilpasset interessene og forutsetningene i barnegruppen.
 • Ta initiativ til å skape et tilbud som inkluderer aktiviteter som fremmer barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.
 • Tilrettelegge for aktiviteter både utendørs og innendørs.
 • Tilrettelegge og organisere aktiviteter der barna opplever medvirkning.
 • Tilrettelegge for lek, selvvalgte aktiviteter og samhandling med andre barn.
 • Støtte barnas naturlige nysgjerrighet og lyst til å skape og være kreative, engasjerte og utforskende.
 • Støtte oppunder verdier, holdninger og handlinger som fremmer et bærekraftig samfunn, og støtte barna i å utvikle naturglede og ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
 • Støtte opp under at alle barn har mulighet til å utvikle vennskap.

Arbeidsoppgaver skole:

 • Oppfølging av elever med faglige- og sosiale utfordringer og andre særskilte behov. 
 • Følge opp dagsplaner, ukeplaner, IOP med mer.  
 • Bidra til gjennomføring av sosiale aktiviteter i større og mindre grupper. 
 • Støtte og motivere elevene i læringsarbeid, i pauser og friminutter.
 • Faglig medansvar for gjennomføring av det pedagogiske arbeidet i skolen.
 • Faglig medansvar for organisering av læring der fokus er mestring for den enkelte elev.
 • Bygge gode relasjoner for å skape lærelyst.
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Samarbeide med kolleger og ledelse om å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø. 
 • Delta i personalmøter og planleggingsdager.

Dine kvalifikasjoner;

 • Ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider/ helsefagarbeider /annen relevant kompetanse. 
 • Erfaring og referanser fra arbeidet med barn.
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med barn med atferds utfordringer og andre særskilte behov, er ønskelig.
 • Helsetilstand som er forenlig med å arbeide med aktive barn. 
 • Må beherske norsk svært godt, både muntlig og skriftlig. 
 • Mestre bruk av IKT-verktøy; PC og I-pad.
 • Være en trygg, tydelig og god voksen for barna.
 • Være aktiv og ta initiativ til aktiviteter sammen med barna. 
 • Støtte og motivere barna i lek og aktiviteter. 
 • Skape godt samarbeid med foresatte gjennom tydelig og respektfull kommunikasjon.  

Personlige egenskaper;

 • Arbeider systematisk og selvstendig.
 • Er glad i å være mye ute.
 • Er tydelig voksen og har god formidlingsevne.
 • Liker å ta ansvar, og har evne til å samarbeide og kommunisere med andre.
 • Er kreativ og løsningsorientert.
 • Er glad i å arbeide med barn i både store og små grupper.
 • Ønsker å lede egne aktiviteter
 • Godt humør.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby;

 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter tariff/ avtale
 • Stillingen innplasseres i HTA kap. 4 i stillingskode 6572 assistent/ 7517 fagarbeider/ 7076 helsefagarbeider utfra relevant kompetanse.
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Ifølge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i søknadsprosessen.

Vestby Kommune Sentraladministrasjon

BedriftVestby Kommune Sentraladministrasjon
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger