Jobbsafari

Arealplanleggar - 100 % fast stilling

2 måneder siden
OmrådeVang i Valdres
Søk senest3.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som arealplanleggar ved etat for Landbruk og teknisk. Me ynskjer deg velkommen til ei spennande stilling med interessante og tverrfaglege oppgåver i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø, i vakre Vang i Valdres!

Som arealplanleggar vil du samarbeide med politikarar, næringsliv, utbyggarar, innbyggarar og andre offentlege aktørar som har oppgåver innan arealforvaltning.

Me tilbyr:

 • Løn etter avtale
 • Spennande, utviklande og svært variert arbeid
 • Fleksibel arbeidstid
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Me kan hjelpe til med å ordne bustad
 • Gode pensjons - og forsikringsvilkår
 • I Vang er det godt å bu! (sjå mange fordeler nedst i annonsa)

Arbeidsoppgåver

 • Utarbeide kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og andre tematiske planer
  innanfor fagområdet
 • Rettleie, kvalitetssikre og saksbehandle private reguleringsplaner for politisk behandling
 • Førebu og leggje fram saker for politiske utval
 • Framskaffe beslutningsgrunnlag for politikarar
 • Ajourføre digitalt planregister
 • Behandle søknadar om dispensasjon
 • Generell informasjon og publikumskontakt
 • Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga etter behov

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule
 • Erfaring frå arbeid i forvaltninga vil bli tillagt vekt 
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for arealforvaltning, forvaltningslova og anna relevant lovverk
 • Gode datakunnskapar, ynskjeleg med kompetanse innan geografiske informasjonssystem (GIS)
 • God evne til utrednings- og analysearbeid
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Inneha sertifikat klasse B og disponere eigen bil
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt

Personlege eigenskapar

 • Likar utfordringar
 • Har god gjennomføringsevne
 • Har god samfunnsforståing og interesse for samfunnsutvikling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er fleksibel og kan takle ein krevjande arbeidskvardag
 • Kan handtere interessekonflikter som kan oppstå i samband med arbeidet /er god på rolleforståelse
 • Er engasjert, ansvarsbevisst og serviceorientert

Andre vilkår:

 • Vang kommune har nynorsk som målform.
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Bilgodtgjersle etter statens reiseregulativ.

Kontaktinformasjon

Ingeborg Lunde, Kommunalsjef Landbruk og teknisk, 99230305, [email protected]


Arbeidssted

Tyinvegen 5161


2975 Vang i Valdres


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vang KommuneReferansenr.: 4765381724


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 03.03.2024Vang Kommune

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger