Jobbsafari
Elverum Læringssenter, Elverum kommune

Arbeids- og praksiskoordinator

1 måneder siden
OmrådeElverum
Søk senest20.7.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Elverum Læringssenter holder til i kommunehuset Folkvang. Skolen har cirka 220 elever og 33 tilsatte i hel- og deltidsstillinger. Elevtallet er stadig i endring. Skolens ledelse består av rektor og assisterende rektor.

Skolens hovedoppdrag er å skape mestring og muligheter slik at deltakerne raskt lærer seg språket, får kunnskap om norsk arbeidsliv og tidlig integreres i samfunnet. Skolen er en fargerik skole som består av to avdelinger: grunnskole for voksne (FOV) med spesialpedagogisk og norskopplæring med samfunnskunnskap. 

Arbeidet utføres i henhold til Opplæringsloven og Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (Integreringsloven). Lovens formål er å styrke nyankomne flyktningers mulighet til å delta i yrkes- og samfunnsliv, og derigjennom sikre økonomisk selvstendighet. Vi har fokus på integrering og mangfold, og vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til oppgaveløsning. 

Vi ser etter deg som bidrar til å hente frem ressursene og bevisstgjøre den enkelte deltager i introduksjonsprogram på hvilke muligheter han/hun har for å få jobb. Du er en motivator og en som kan skape positiv refleksjon, bevisstgjøring, glød og jobbhåp hos andre. Du bidrar til å nå kommunens målsetting om overganger til arbeid ved endt introduksjonsprogram. Videre innebærer stillingen å gi introduksjonsdeltakere kunnskap om norsk arbeidsliv og bistå med å knytte kontakter opp mot næringsliv og mulige arbeidstreningsarenaer. 


Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å koordinere og følge opp kommunens deltagelse i «Flyktninger i jobb-nettverket» gjennom KS 
 • Legge et langsiktig og helhetlig løp for overgang til arbeid i samarbeid med enhet for bosetting og introduksjon og NAV
 • Holde kurs for introduksjonsdeltakere knyttet til tema innenfor arbeidslivskunnskap, CV-kurs, jobbsøkerkurs
 • Ansvar for å koordinere arbeidet med å skaffe, følge opp praksisplasser og potensielle arbeidsgivere, følge opp deltakere i praksis og med overganger til arbeid. Dette vil også innebære å utarbeide rutiner knyttet til dette
 • Tett samarbeid med en rekke aktører (NAV, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og så videre)
 • Være oppdatert på arbeidsmarkedet, videreformidle kunnskap innad til læringssenteret og bosetting og introduksjon, samt til samarbeidspartnere 
 • Etablere gode relasjoner og samarbeide med aktuelle samarbeidspartnere som kommune, stat og næringsliv. Tett samarbeid med NAV om marked, tiltak, virkemidler og lignende
 • Etablere gode relasjoner i arbeidsmarkedet der målet er ansettelse for våre deltagere 
 • Ressurskartlegging og journalføring i gjeldende systemer 
 • Tjenesten er i stadig utvikling, og det tas forbehold om endring i arbeids- og ansvarsområder. Du må påberegne å utføre de oppgavene som til enhver tid er nødvendig for at vi skal kunne nå de målene som er satt for enheten. 

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum 3-årig relevant høyskole-/universitetsutdanning 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant lengre erfaring fra målgruppen kan kompensere for formell høyere utdannelse
 • Ønskelig med videreutdanning innen flerkulturelle fag
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til, eller erfaring fra samarbeid med det lokale næringslivet
 • Det er en fordel hvis du har erfaring med å holde kurs/undervisning i grupper
 • Erfaring med nettverksbygging og samarbeid med interne og eksterne instanser er en fordel 
 • Førerkort for personbil 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, og vi ser særlig etter følgende egenskaper:

 • Du liker å jobbe tverrfaglig og har evnen til å etablere samarbeidsrelasjoner til relevante samarbeidspartnere
 • Du arbeider strukturert, systematisk og målrettet for å oppnå resultater
 • Du kan etablere og vedlikeholde relasjon til deltakere, samarbeidspartnere og det lokale næringslivet 
 • Du jobber selvstendig, tar initiativ og er fleksibel 
 • Du har åpenhet for ulike kulturer og jobber kultursensitivt 
 • Du har gode samarbeidsegenskaper og evne til å jobbe i team
 • Du er villig til å oppdatere og utvikle egen kompetanse, kunnskap og ferdighet innen fagfeltet arbeidslivskunnskap og integreringsarbeid

Vi tilbyr

 • En hyggelig arbeidsplass med gode kollegaer
 • Dyktige og blide kollegaer
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i et aktivt og positivt miljø
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrift og avtaler
 • Offentlig pensjonsordning
 • God oppfølging og veiledning

Kontaktinformasjon

Linda Madsen Hanstad, assisterende rektor, +47 470 23 801


Arbeidssted

Lærerskolealleen 1


2408 Elverum


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Elverum kommuneReferansenr.: 4830207598


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 20.07.2024Elverum Læringssenter, Elverum kommune

BedriftElverum Læringssenter, Elverum kommune
Om bedriften

Elverum er en by og kommune i vekst , og har over 21 700 innbyggere. Glomma renner igjennom byen, og vi har skogen tett på. Vi har flere store arbeidsplasser som forsvaret, høgskolen og sykehuset.

I kommunen har vi i overkant av 1 800 medarbeidere som hver dag yter sitt beste for å levere gode tjenester til våre innbyggere. Vår visjon er Elverum har hjerterom, og verdiene åpenhet, ærlig og respekt preger vår hverdag.
Vil du være med på laget vårt? Send oss en søknad da vel!

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger