Jobbsafari
Hjemmetjenesten, Nes kommune

ÅPEN SØKNAD for sykepleiere til hjemmetjenesten 

5 måneder siden
OmrådeÅrnes
Søk senest31.8.2024
Søk på jobb

Om stillingen

Nå har du mulighet til registrere en åpen søknad hvis det ikke foreligger en ordinær utlysning. Intervjuer og tilsetting vil foregå fortløpende.


Nyutdannet eller erfaren sykepleier?  I hjemmetjenesten er du velkommen!

Er du nyutdannet og ønsker å få brukt faget du har studert de siste tre årene?

Eller har du erfaring i yrket, og ønsker en spennende og givende arbeidsplass med gode kollegaer og varierte oppgaver?

Da er hjemmetjenesten i Nes kommune plassen for deg! La oss få ønske deg velkommen til det fineste yrket som er, og bli med på å gi innbyggerne i Nes en verdig og trygg hverdag i eget hjem. Vi ser etter deg som er engasjert, faglig interessert og som vil utføre jobben med arbeidsglede og humør. 

I takt med utviklingen i samfunnet, øker kompleksiteten i pasientomsorgen i kommunen og det gir en unik mulighet til å bruke hele sykepleiefaget og utvikle breddekompetanse. Vi er opptatt av å jobbe forebyggende og tilpasse tjenestene etter behov. Arbeidshverdagen inkluderer alt ifra oppfølging etter akutt sykdom med mål om rehabilitering og egenmestring, ivaretakelse av basale behov som gir en verdig og god tilværelse, til palliasjon og hjemmedød. Vi fanger opp akuttsituasjoner og endringer i tilstander, og iverksetter tiltak. Du får brukt observasjons- og vurderingskompetansen din hver dag, og det er dine tiltak som gjør at våre brukere har det trygt og godt i sine egne omgivelser.

Hos oss jobber vi i team, og selv om de fleste oppdrag utføres selvstendig, er det alltid en erfaren ansvarsvakt eller sykepleiekoordinator som kan trygge deg og veilede deg mens du blir kjent i rollen som sykepleier i hjemmetjenesten. Etter hvert vil du få tildelt tilliten som ansvarsvakt og teamansvarlig, eller få andre spennende ansvarsoppgaver vi har for å sikre arbeidsflyt og pasientsikkerhet. Vi har et godt arbeidsmiljø hvor latteren sitter løst og vi hjelper hverandre.

Vi har todelt turnus da vi har egne nattevakter og helgearbeid må påberegnes. Før hver turnusperiode får du komme med egne ønsker som vi tilstreber å imøtekomme, og det er lite sen-tidlig-vakter. Vi har avsatt tid i turnus til fagutvikling og bruker blant annet VR-teknologi som læringsmetode.

Vi har to avdelinger med 46 årsverk pr. avdeling. De driftes likt, men har ulike geografiske områder det leverer helsetjenester til. Avdelingene har to sykepleiekoordinatorer som har ansvar for den daglige driften, samt en fagleder og til sammen er dette avdelingsleders lederteam. Vi har valgt å styrke fagledelse ute i teamene.

Vi tilbyr rekrutteringstilskudd på NOK 30 000,- utover tariff til sykepleierutdannede.


Arbeidsoppgaver

 • Utføre sykepleiefaglige oppgaver som prosedyrer, palliasjon i hjemmet, medisinhåndtering, oppfølging på medisinrom og kartleggingssamtaler, mm
 • Ivareta basale behov
 • Kliniske observasjoner og vurderinger
 • Ansvarsoppgaver i team og ansvarsvakt i avdeling
 • Veilede kollegaer, studenter, pasienter og pårørende
 • Samarbeide tverrfaglige med interne og eksterne instanser
 • Dokumentasjon i CosDoc

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Beherske bruk av dataverktøy, gjerne med kjennskap til CosDoc
 • Ønskelig med erfaring innen somatikk og/eller psykiatri

For å kunne tiltre i stillingen må det leveres gyldig politiattest ikke eldre enn tre måneder, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert, pliktoppfyllende, engasjert og faglig interessert
 • Opptatt av kvalitet i tjenesten og positiv til forbedringsarbeid
 • Tilpasningsdyktig, fleksibel og læredyktig
 • Positiv bidragsyter til arbeidsmiljø
 • Evne til å lede og kunne delegere oppgaver
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Tar ansvar og initiativ

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer og en variert arbeidshverdag
 • Organisert opplæring tilpasset ditt behov og oppfølging. Du tildeles en fadder i avdelingen som følger deg opp i nyansattfasen sammen med leder
 • Kurs i KlinOBS - kliniske observasjoner, bruk av NEWS og ISBAR
 • Kompetanseheving, blant annet ved hjelp av VR-teknologi
 • Egenutvikling og breddekompetanse
 • Helsefremmende turnus hvor du selv får medvirke
 • Lønn etter gjeldende tariff, og kr 30.000 i rekrutteringstillegg utover tariff. Rekrutteringstilskudd gjelder ikke de som allerede er ansatt i Nes kommune. Ved en eventuell overgang fra midlertidig til fast stilling vil man ikke bli tildelt et nytt rekrutteringstilskudd.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Annet

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søkeprosessen. Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

VELKOMMEN SOM SØKER!

Kontaktinformasjon

Christina Hoem, Avdelingsleder, 48261943, [email protected]


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nes kommuneReferansenr.: 4730311660


Stillingsprosent: 100%


FastHjemmetjenesten, Nes kommune

BedriftHjemmetjenesten, Nes kommune
Om bedriften

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.


Kommunen har i overkant av  24.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma - elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.


Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen.

Les mer her

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger