Jobbsafari
Trøndelag høyere yrkesfagskole

Anleggskompetanse til undervisning og utvikling ved fagskole

1 måneder siden
OmrådeStjørdal
Søk senest7.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kan du tenke deg å dele din kompetanse fra anleggsbransjen med fagskolestudenter? Vi søker nå deg som har lyst både til å undervise og samtidig jobbe med utvikling av Trøndelag høyere yrkesfagskole sitt studietilbud innen anlegg. Utgangspunkt for all undervisning og utvikling er arbeidslivets behov. Det viktigste for oss er at du er faglig oppdatert innen ditt område, og at du fortsatt ønsker å være det. Undervisning- og utviklingsarbeid fordeles mellom lærerne med utgangspunkt i den enkeltes kompetanse Vi byr på opplæring i pedagogikk om du ikke har det fra før.Vi har anleggsstudier både på Stjørdal og Løkken Verk (Orkanger på sikt). Du kan derfor velge hvor du vil ha din base. Uansett base for stillingen kan det bli aktuelt å undervise ved andre av THYFs studiesteder. Hos oss kan du imidlertid også jobbe hjemmefra så lenge det passer med planlagt undervisnings- og utviklingsarbeid samt øvrig aktivitet i kollegiet.Er det interessant for deg å være med på THYF-laget som sørger for riktig kompetanse til trønderske og nasjonale virksomheter? Send oss gjerne en søknad!


Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide, planlegge og gjennomføre yrkesrelevant undervisning i tråd med studieplan
 • Veilede studentene mellom forelesningene og i forbindelse med større prosjektarbeid/ praksis samt evaluere arbeidet de gjør
 • Bidra i oppdatering av eksisterende studier og utvikling av nye
 • Opprettholde/etablere gode relasjoner til relevant arbeidsliv
 • Dele erfaringer og gjøre utviklingsarbeid sammen kolleger
 • Holde deg faglig oppdatert for å løse oppgavene som ligger til stillingen

Kvalifikasjoner

Utdanning

 • Fagkompetanse: Vi søker primært ingeniørkompetanse, minimum bachelornivå. Vi vurderer også andre søknader om utdanningen er kombinert med omfattende, relevant arbeidserfaring (fagskole, relevante delfag fra høgskole).
 • Pedagogisk kompetanse egnet for læringsarbeid for voksne studenter i fagskole: Dette er ikke et krav. Søkere som ikke har slik kompetanse vil også bli vurdert, men vil ved eventuelt tilbud om ansettelse forplikte seg til å fullføre slik utdanning. Ansettelsen vil i tilfelle være midlertidig fram til utdanningen er bestått. THYF betaler utdanningen.

Arbeidserfaring

 • Realkompetanse innen anlegg minimum tiltaksklasse 2
 • Erfaring fra anleggsbransjen
 • Helst erfaring fra minst to av disse områdene: Anleggs-, betong og stålkonstruksjoner, konstruksjonslære, geoteknikk, FDV, fjell- og vegarbeid, kommunalteknikk vann og avløp, geomatikk, BIM anlegg, prosjektadministrasjon og prosjektledelse

Andre kvalifikasjoner

 • Kunnskap om lov, forskrift og normer relevant for anleggsbransjen
 • Svært god i norsk muntlig og skriftlig
 • Generelt gode IKT-ferdigheter, gjerne fra digitale verktøy brukt i anleggsbransjen
 • Nettverk i anleggsbransjen som kan brukes i læringsopplegg og utvikling av studietilbudet

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og motivasjon for undervisning og utvikling innen høyere yrkesfaglig utdanning, og du er mer aktuell jo flere av disse punktene du kjenner deg igjen i:

 • Har evne til å få god dialog med unge voksne og voksne
 • Liker å holde deg faglig oppdatert
 • Har interesse for bruk av digitale verktøy
 • Er fleksibel og evner å bruke arbeidsmetoder tilpasset ulike situasjoner
 • Er godt til å samarbeide med kolleger og eksterne parter
 • Arbeider strukturert, selvstendig og tar ansvar i arbeidshverdagen

Vi tilbyr

 • En samfunnsnyttig og interessant jobb ved en fagskole i rivende utvikling
 • En jobb hvor du kan dele på den kompetansen du allerede har samt bidra til oppdatering og utvikling av studietilbud
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov og avtaler
 • Reisegodtgjørelse og diett etter statens satser
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse (les mer på SPK.no)
 • Fleksibel arbeidstid innen avtalte rammer for læringsarbeidet og samhandling med kolleger
 • Muligheter for kompetansepåfyll
 • Godt arbeids- og fagmiljø med engasjerte kolleger

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) er Trøndelags største fagskole og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til voksne med relevant fagbrev eller realkompetanse. Studentene har bakgrunn eksempelvis fra bygg og anlegg, elektro, produksjon, sjøfart, havbruk, matteknikk. Mer info om høyere yrkesfaglig utdanning finner du på THYF.no.

THYF har i dag sju faste studiesteder fra sør til nord i Trøndelag. Vi har i overkant av 1200 studenter og 100 dedikerte medarbeidere som driver læringsarbeid og utvikling av studier ut fra visjonen "Framtidsretta kompetanse i samspill med arbeidslivet". Vi bidrar til riktig kompetanse for trønderske virksomheter, og utarbeider selv studieinnholdet i samarbeid med trøndersk og nasjonalt arbeids- og samfunnsliv. Antall ansatte og faglig sammensetning varier ved våre sju faste studiesteder. Fagmiljøet omfatter imidlertid alle kolleger i hele THYF, uansett geografisk tilhørighet.

Som utdanningsinstitusjon innen høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) tilbyr vi hel- og deltidsstudier på en rekke ulike fagområder. Heltidsstudentene møter daglig ved studiestedet, mens deltidstudiene er samlingsbasert med digital veiledning mellom studiene. Undervisningen fordeles mellom lærerne med utgangspunkt i den enkeltes kompetanse, og felles for alle er at de selv har en eller annen form for bransjeerfaring. Stillingene tilpasses kvalifikasjonene til den vi ansetter. Det kan bli aktuelt å undervise ved flere av studiestedene, og det vil i tilfelle normalt være en semesterplan som viser når og hvor det skal arbeides ved de ulike stedene.

Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for myndighetene og THYF er et viktig redskap i verdiskaping og kompetansebygging gi Trøndelag og nasjonalt. Vi eies av Trøndelag fylkeskommune, og det er essensielt for oss at vi har medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og bakgrunn. Det gjør oss enda bedre i stand til å løse oppgavene våre. Vi oppfordrer alle til å søke på ledige stillinger hos oss. Har du nedsett funksjonsevne, hull i CV-en, eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av i for dette i søknaden. Vi kaller inn minst en søker i hver gruppe til intervju, dersom vi får kvalifiserte søkere. Hvis du får jobben, vil vi sørge for tilrettelegging etter ditt behov. Foruten at disse data hjelper oss i den første utvelgelsen av søkere, bruker vi de i anonymisert statistikk. Du kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Dette må du begrunne. Du blir kontaktet dersom søknaden ikke innvilges. Selv om du får unntak har vi ingen garanti for at navnet ditt kan bli offentliggjort i forbindelse med et innsynskrav.

Kontaktinformasjon

Bjørn Ketil Hovin, Utdanningsleder bygg og anlegg, 40417243, [email protected]


Margrethe Rangø Pedersen, Personalrådgiver THYF, 93657171, [email protected]


Arbeidssted


Stjørdal


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trøndelag fylkeskommuneReferansenr.: 4802177011


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 07.05.2024Trøndelag høyere yrkesfagskole

BedriftTrøndelag høyere yrkesfagskole
Om bedriften

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Søk etter flere lignende stillinger