Jobbsafari
Klinikk for prehospitale tjenester, Namsos ambulansestasjon

Ambulansearbeider

1 måneder siden
OmrådeNamsos
Søk senest9.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Klinikk for prehospitale tjenester (KPT) består av tjenesteområdene AMK Helse Nord-Trøndelag, Ambulansetjenesten og Pasientreiser. Klinikken har ca. 250 ansatte

Ambulanseavdelingen i Helse Nord-Trøndelag HF består av fem ambulanseområder.

Ambulanseavdelingen har samlet ca. 120 årsverk og i overkant av ca. 160 faste medarbeidere inkludert lærlinger.

Namsos ambulansestasjon har 2 døgnambulanser  som utfører ca. 2700 oppdrag pr. år fordelt på ca. 175 000km.

Ambulansearbeider 100 % vikariat i perioden 02.09.24 - 02.03.25

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Ved tilsettingen vil det bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper og egnethet i trå med krav i utlysningen.


Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i stasjonens turnusplan
 • Utøvelse av ambulanseoppdrag etter avdelingens standard, retningslinjer og prosedyrer
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift
 • Det må påregnes disponeringer og fleksibilitet i arbeidsplan/turnus for å dekke bemanningsbehov og kompetanse uavhengig av arbeidsted.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som ambulansearbeider eller autorisasjon som paramedisiner
 • Krav om å bestå fysisk test, ref. Regional kompetanseplan.
 • Førerkort klasse C1 og utrykningsbevis kode 160.
 • Plettfri vandel og godkjent politiattest.
 • Inneha eller være villig til å bestå formelle krav om farmakologikompetanse, ref. Regional kompetanseplan
 • Inneha eller være villig til å ta nivå II sertifisering.
 • Inneha eller være villig til å tilegne seg veilederkompetanse.
 • Tilfredsstille språkkrav tilsvarende B2 C1 utarbeidet av Europarådet.
 • Beherske IKT som verktøy.
 • Vaksinert for Covid 19
 • Følge vaksinasjonsprogrammet for Helse Nord-Trøndelag HF

Personlige egenskaper

 • God psykisk helse og psykisk skikkethet for utførelse av ambulanseoppdrag
 • Personlig egnethet med tydelig vekt på evne til til god kommunikasjon, samarbeid og veiledning
 • Evne og vilje til å skape gode faglige arenaer, samt refleksjon knyttet til praksis
 • Gode evner til å drive systematisk kvalitetsarbeid, erfaringsdeling og undervisning
 • Være løsningsorientert, positiv og engasjert
 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Inneha ansvarsbevisste holdninger, og være en god rollemodell
 • Gode evner til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig meget engasjert, med god evne til å se nye løsninger og å bidra til videreutvikling av tjenestene
 • God evne til å opptre ryddig og tillitsskapende i forhold til rolle, oppgaver, ansvar og system
 • Et verdigrunnlag i tråd med HNT sine verdier; trygghet, kvalitet og respekt

Vi tilbyr

 • En faglig interessant og utfordrende arbeidshverdag
 • Godt arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling
 • Avlønning jfr. gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Kjell Erik Hofstad, Seksjonsleder, 473 01 833, [email protected]


Einar Ånonli, Seksjonsleder, 45603919, [email protected]


Arbeidssted

Industrivegen


Namsos


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk for prehospitale tjenesterReferansenr.: 4813098910


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Søknadsfrist: 09.06.2024Klinikk for prehospitale tjenester, Namsos ambulansestasjon

BedriftKlinikk for prehospitale tjenester, Namsos ambulansestasjon
Om bedriften

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss påwww.hnt.no

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger