Jobbsafari
Snåsa Ambulansestasjon, Klinikk for prehospitale tjenester

Ambulansearbeider

1 måneder siden
OmrådeSnåsa
Søk senest2.7.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Klinikk for prehospitale tjenester (KPT) består av tjenesteområdene AMK Helse Nord-Trøndelag, Ambulansetjenesten og Pasientreiser. Klinikken har ca. 250 ansatte

Ambulanseavdelingen i Helse Nord-Trøndelag HF består av fem ambulanseområder.
Ambulanseavdelingen har samlet ca. 120 årsverk og i overkant av ca. 160 faste medarbeidere inkludert lærlinger.

Snåsa ambulansestasjon har 1 dagambulanse med ca 300 oppdrag årlig fordelt på ca 32000 km.
Vi søker nå etter ambulansearbeider i 75 % fast stilling

Søkere kan søke på deler av stillingen, hvis søker ønsker mindre stillingsstørrelse må det i søknaden komme frem hvilken stillingsstørrelse man søker. Det kan være aktuelt for arbeidsgiver å dele opp stillingen. 

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel) jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Ved tilsettingen vil det bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper og egnethet i trå med krav i utlysningen.

Oppstart etter avtale.


Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i stasjonens turnusplan
 • Utøvelse av ambulanseoppdrag etter avdelingens standard, retningslinjer og prosedyrer
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift
 • Det må påregnes disponeringer og fleksibilitet i arbeidsplan/turnus for å dekke bemanningsbehov og kompetanse uavhengig av arbeidsted.

Kvalifikasjoner

 •  Autorisasjon som ambulansearbeider eller autorisasjon som paramedisiner
 • Krav om å bestå fysisk test, ref. Regional kompetanseplan.
 • Førerkort klasse C1 og utrykningsbevis kode 160.
 • Plettfri vandel og godkjent politiattest
 • Inneha eller være villig til å bestå formelle krav om farmakologikompetanse, ref. Regional kompetanseplan
 • Inneha eller være villig til å ta nivå II sertifisering.
 • Inneha eller være villig til å tilegne seg veilederkompetanse.
 • Tilfredsstille språkkrav tilsvarende B2 C1 utarbeidet av Europarådet.
 • Beherske IKT som verktøy.
 • Følge vaksinasjonsprogrammet for Helse Nord-Trøndelag HF

Personlige egenskaper

 • God psykisk helse og psykisk skikkethet for utførelse av ambulanseoppdrag
 • Personlig egnethet med tydelig vekt på evne til til god kommunikasjon, samarbeid og veiledning
 • Evne og vilje til å skape gode faglige arenaer, samt refleksjon knyttet til praksis
 • Gode evner til å drive systematisk kvalitetsarbeid, erfaringsdeling og undervisning
 • Være løsningsorientert, positiv og engasjert
 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Inneha ansvarsbevisste holdninger, og være en god rollemodell
 • Gode evner til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig meget engasjert, med god evne til å se nye løsninger og å bidra til videreutvikling av tjenestene
 • God evne til å opptre ryddig og tillitsskapende i forhold til rolle, oppgaver, ansvar og system
 • Et verdigrunnlag i tråd med HNT sine verdier; trygghet, kvalitet og respekt

Vi tilbyr

 • Avlønning som ambulansearbeider i trå med sentral overenskomst
 • En faglig interessant og utfordrende arbeidshverdag
 • Godt arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Haldor Nilsen Mossing, Seksjonsleder, +47 91790401


Arbeidssted

Stallbakksvingen 18


7760 Snåsa


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk for prehospitale tjenesterReferansenr.: 4829994667


Stillingsprosent: 75%


Fast


Søknadsfrist: 02.07.2024Snåsa Ambulansestasjon, Klinikk for prehospitale tjenester

BedriftSnåsa Ambulansestasjon, Klinikk for prehospitale tjenester
Om bedriften

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss påwww.hnt.no

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger