Jobbsafari

Administrativ koordinator

1 måneder siden
OmrådeDrammen
Søk senest5.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Veg- og transportteknologi er en ung seksjon i Statens vegvesen som arbeider med innovativ teknologi som er avgjørende for samfunnskritisk infrastruktur. Seksjonen forvalter flere av de nasjonale sensorsystemene og har med det et sterkt fagmiljø med variert bakgrunn.

Som administrativ koordinator vil du støtteseksjonsleder ved å drive frem innovasjon og effektivitet i vårt team. Du vil administrere oppgaver som driver seksjonen fremover i utviklingen av veg- og transportteknologi. Dette arbeidet vil bidra til effektiv drift og forvaltning av en av de mest spennende teknologiporteføljene til Statens vegvesen. Din rolle vil og innebære muligheten til å bidra til seksjonens videre utvikling og suksess.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være Drammen.


Arbeidsoppgaver

Som en del av seksjon Veg- og transportteknologi vil du være med på å løse framtidens utfordringer ved å ta i bruk ny teknologi og gjennom innovasjon. Sentrale oppgaver vil være:

 • Prosessledelse
 • Koordinering av administrative prosesser og ressursforvaltning
 • Utarbeide presentasjoner til styringsgrupper 
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag gjennom tekst
 • Rapportering internt og eksternt til politisk ledelse 
 • Administrering og organisering av dokumenter  
 • Ansvarlig for å skrive referat og aksjonspunkter etter møter 
 • Ansvarlig for arbeidsverktøy eksempelvis Teams og Confluence   

Kompetansekrav

 • Du må ha fullført høyere utdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende innen relevante fagområder eksempelvis: samfunnsvitenskap, innovasjon, organisasjon og/eller ledelse. Om du har omfattende og relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan det kompensere for manglende formell utdanning
 • Du må ha gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy, samt gode framstillingsevner på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi legger vekt på at du:

 • er strategisk og har evne til å tenke langsiktig
 • er proaktiv og selvgående som liker å fokusere på muligheter og potensial
 • har evne til å holde/styre flere prosesser samtidig 
 • har evne til å disponere tiden og prioritere arbeidsoppgaver

Personlig egnethet vektlegges.


Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.


Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Bjørn Roar Eriksen tlf. 995 51 946.


Statens Vegvesen