Jobbsafari
Trygghetspatruljen/Legevakt, Lillehammer kommune

80-100% fast stilling som sykepleier/paramedisiner i Trygghetspatruljen

28 dager siden
OmrådeLillehammer
Søk senest26.7.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Er du glad i utfordringer og variasjon i jobben, da bør du absolutt søke som sykepleier her. Tjenesten ble opprettet i oktober 2023. Vi søker sykepleiere i vår tjeneste. Trygghetspatruljen er underlagt legehelsetjenester. Trygghetspatruljen er bemannet på dag, kveld og natt. Den er en sykepleierfaglig ressurs for hele kommunen, og bidra til at flere innbyggere får nødvendig helsehjelp hjemme. Målet med tjenesten er at den som trenger helsehjelp får rett hjelp til rett tid, og på rett sted. Samtidig er målet  å  unngå/redusere unødvendige innleggelser i sykehus eller tur på Legevakta, som for noen kan være en stor belastning.
Trygghetspatruljen er en ressurs i overganger mellom ulike omsorgsnivå fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Tjenesten bidra til at de som virkelig trenger behandling får nødvendig helsehjelp, der de oppholder seg, når behovet er til stede.
Trygghetspatruljen samhandler tett med både Lillehammer helsehus, hjemmetjeneste, legevakt, legevaktsbil, bokollektiver, fastleger og legekontorer, samt akuttmottak, kirurgisk pol.klinikk og gyn.avdeling. Dette er en tjeneste under utvikling og i endring. Endringer i stilling og arbeidsoppgaver må påregnes. Stillingen gir en unik mulighet til å være med å utvikle og bygge opp en nystartet tjeneste.

Trygghetspatruljen er en del av Bo Trygt Hjemme, og fra høsten av vil de ansatte kunne være med å utvikle fremtidens helsetjenester i Lillehammer kommune. Du vil kunne bidra og påvirke hvordan Trygghetspatruljens arbeidsform og oppgaver vil se ut i tiden fremover.

Trygghetspatruljen lyser ut 2 faste stillinger fra 80-100%.
Stillingen er en tredelt turnus med dag/aften og natt og 3. eller 4. hver helg. Vi har langvakter på helg, med 14 timers vakt, men dette er frivillig.
Ved tilbud om stilling er det et krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. h


Arbeidsoppgaver

 • Bistå hjemmetjenesten og andre enheter i helse og velferd med kliniske vurderinger
 • Støtte ansatte i praktiske sykepleierprosedyrer som kan utføres i hjemmet
 • Vurdere, prioritere og iverksette sykepleietiltak
 • Dokumentere i Gerica
 • Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
 • Bidra til et godt faglig samarbeid med samarbeidspartnere
 • Utstrakt samarbeid med øvrige tjenester
 • Bidra med å utarbeide og utvikle Trygghetspatruljens virksomhet med bl.a. prosedyrer, rutiner og fagutvikling
 • Være delaktig i utvikling av et best mulig tjenestetilbud for befolkningen i Lillehammer kommune
 • Samhandle om oppdrag fra legevakt og legevaktsbil, akuttmottak og den øvrige kommunale helsetjenesten, fastleger og spesialisthelsetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Utdannet sykepleiere med norsk autorisasjon
 • Paramedisiner med 3 årig bachelor utdannelse
 • Erfaring fra Akuttmottak og/eller Legevakt er ønskelig, men ikke et krav
 • Må beherske norsk godt – skriftlig og muntlig. Krav om B2\C1.
 • Gode samarbeidsevner, evne til å jobbe selvstendig, men samtidig jobbe i team
 • God kompetanse på sykepleiefaglige prosedyrer og aktuelt medisinsk teknisk utstyr
 • God vurderings- og observasjonskompetanse
 • Ansvarsbevisst, jobbe strukturert og målrettet
 • Evne til og kompetanse på veiledning, til kollegaer
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring i bruk av vanlige IKT-verktøy
 • Har god gjennomføringsevne
 • Ønske om å jobbe strukturert og målrettet
 • Førerkort klasse B
  Erfaring i bruk av vanlige IKT-verktøy, ikke et krav. Opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper

 • Løsnings- og serviceorientert
 • Ansvarsbevisst, selvstendig, tar eierskap og har god gjennomføringsevne
 • God evne til å opptre med respekt og profesjonalitet i tjenesten
 • Evne til å tilpasse seg endringer og behov i tjenesten
 • Evne til å arbeide effektivt under stressede situasjoner
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God observasjons- og vurderingsevner
 • Evnen til rask omstilling og fleksibilitet
 • Jobbe selvstendig, men som en del av et team
 • Trives med undervisning og veiledning av kollegaer, pasienter og pårørende
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Menn oppfordres til å søke

Vi tilbyr

Spennende arbeidsplass i helt nyetablert tjeneste


Opplæring og innføring i nye måter å møte fremtidens utfordringer på


3 delt turnus, mulighet for å kunne kombinere stillingen med stilling i andre tjenester innen helse og velferd, slik som for eksempel legevakt og hjemmetjeneste


Gode forsikrings- og pensjonsordninger


Stillingene lønnes etter lokale avtaler


Godt arbeidsmiljø



Vi trenger dyktige medarbeidere som vil være med og utvikle framtidas kommunale helse- og omsorgstjenester, og bidra til at befolkningen i Lillehammer kommune får gode helse og omsorgstjenester hjem der de er. I Lillehammer kommune jobber alle ansatte i helse- og omsorgssektoren etter visjonen «Mestring hele livet». Dette skal være førende for både tjenestetilbud og tjenesteutførelse. Vi trenger flere kompetente medarbeidere med hjerte for faget - og vil gjerne ha DEG med på laget!


Kontaktinformasjon

Jens Henrik Strande, Avdelingsleder, +47 482 84 719


Arbeidssted

Postboks 986



Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune



Referansenr.: 4831465705


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 26.07.2024



Trygghetspatruljen/Legevakt, Lillehammer kommune

BedriftTrygghetspatruljen/Legevakt, Lillehammer kommune
Om bedriften

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter,  trykkher

Lignende stillinger