Jobbsafari
Bolig med bistand, Ullensaker kommune

46 % vikariat natt for helsefagarbeider ledig

1 måneder siden
OmrådeJessheim
Søk senest23.4.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Enhet Bolig med bistand i Ullensaker kommune er fordelt på ni tjenestesteder. Tjenestestedene er lokalisert sentralt på Jessheim, med et nærområde som byr på fine turmuligheter og god offentlig kommunikasjon. Vi gir praktisk bistand og opplæring til mennesker med psykisk utviklingshemming, funksjonsnedsettelser og ulikt bistandsbehov.

Vi har godt utviklede fagadministrative systemer som skal bidra til informasjonsflyt, som grunnlag for lik praksis og kvalitetssikring av tjenester. Det arbeides etter prinsipper i anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid for å oppnå utvikling og gode resultater. Det legges stor vekt på kompetansehevende tiltak og veiledning. 
Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: Modig, Endringsdyktig og Raus – sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling, sammen vil vi MER.

Vi søker nå etter en dyktig helsefagarbeider til et svangerskapsvikariat i 46 % stilling i en av våre avdelinger - Gjestad 2. Stillingen er en ren nattevaktstilling med arbeid hver 3.helg. 

Stillingen lønnes i SKO 7076, med årslønn i 100 % stilling fra kr. 415.300 til kr. 487.300 etter ansiennitet.


Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgavene er å yte gode tjenester til mennesker med fullt bistandsbehov. Dette innebærer oppfølging i alle livets ferdigheter, herunder full pleie, omsorg og stell - her spesifikt på natt.


Praktisk bistand og tilrettelegging overfor mennesker med ervervet hjerneskade, følge enhetens og avdelingens rutiner og vedtatte mål


Daglig rapportering i kommunens elektroniske pasientjournalsystem CosDoc


Kontakt og samarbeid med pårørende og verger Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent helsefagarbeider/hjelpepleier, sykepleier- eller vernepleierstudenter kan også søke
Erfaring fra arbeid med mennesker med ervervet hjerneskade kan veie opp for manglende utdannelse
Evne til å kunne arbeide selvstendig, ta ansvar og ta avgjørelser
Grunnleggende dataferdigheter
Personlig egnethet vektlegges
Norsk nivå 3 muntlig og skriftlig bestått.

Krav om bestått passeringstest i legemiddelhåndtering i Ullensaker kommune, eller forbehold om at e-læringskurs tas og passeringstest bestått i løpet av den første måneden.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges.


Initiativrik og engasjert.


Pålitelig og lojal overfor både tjenestemottakere, fagsystemer og overordnede systemer.

Vi tilbyr

Gode kollegaer og spennende dager!

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, fremlegges.

Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene, som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester skal lastes opp i søkeportalen.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Grete Carlsen Omlid, Avdelingsleder Gjestad 1 og 2, 46840171


Arbeidssted

Ringvegen 79


2066 Jessheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ullensaker kommuneReferansenr.: 4796338571


Stillingsprosent: 46%


Vikariat


Søknadsfrist: 23.04.2024Bolig med bistand, Ullensaker kommune

BedriftBolig med bistand, Ullensaker kommune
Om bedriften

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 43.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer.

Les mer her

Søk etter flere lignende stillinger