Jobbsafari
Oppvekst og kultur, Lund kommune

2.gangs utlysning: Undervisningsstillinger ved grunnskolene skoleåret 2024/2025, fast/vikariat.

1 måneder siden
OmrådeMoi
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Lund kommune søker medarbeidere til ledige undervisningsstillinger, faste og vikariat for skoleåret 2024/2025. Antall stillinger avhenger av antall lærere som tar videreutdanning, permisjoner og naturlig avgang. 

Grunnskolen trenger dyktige lærere/faglærere/kontaktlærere til undervisning på småskole-, mellom- og ungdomstrinnet.

Fra og med 01. august 2023 får nytilsatte lærere starte med minimum seks års ansiennitet!

I Lund kommune har vi 4 grunnskoler:

Lund ungdomsskole på Moi
Nygård barneskole på Moi
Kiellands Minde skole i Hovsherad
Heskestad skule på Ualand


Arbeidsoppgaver

 • Kontaktlærer og undervisning på småskole-, mellom- og ungdomstrinnet.
 • Fagønsker på småskole- og mellomtrinnet er blant annet: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag og spesialpedagogikk. 
 • Fagønsker på ungdomstrinnet er blant annet: Norsk, engelsk, spesialpedagogikk, mat og helse, spansk og tysk.

Kvalifikasjoner

 • Fullført lærerutdanning eller høyere pedagogisk utdanning
 • Søkere til full stilling og kontinuitet prioriteres
 • Gode IKT-ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Klar og tydelig klasseledelse og relasjonsbygger
 • Glad i å jobbe med barn og unge, evne til å se den enkelte elev og har tydelige og høye forventninger til alle elever
 • Evne til å ta initiativ, være fleksibel, samarbeide i lærende fellesskap, lojal, ansvarsfull, løsningsorientert og ha godt humør
 • Gode digitale ferdigheter
 • Personlig egnethet
 • Stabilitet og kontinuitet prioriteres

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med hyggelig og godt arbeidsmiljø
 • Spennende satsing på Chromebook
 • Muligheter for relevant etter- og videreutdanning
 • Veiledning/fadderordning for nyutdannede
 • Tilsetting på kommunale vilkår
 • Lønn i henhold til HTA og kvalifikasjoner
 • Kommunal pensjonsordning SPK
 • Kommunen har god barnehagedekning og kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Minimum seks års ansiennitet for nytilsatte!

  Betingelser:
 • Den tilsatte må fremlegge plettfri politiattest
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søkerlisten er offentlig.

Kontaktinformasjon

Lise R. Moen, Kommunalsjef oppvekst og kultur, 93679489, [email protected]


Tina Falk Skilbrei, Rektor Heskestad skule, 41550776, [email protected]


Chris Brogeland, Rektor Kiellands Minde skole, 98867558, [email protected]


Olaug Hove, Rektor Nygård barneskole, 47712663, [email protected]


Preben Kristiansen, Rektor Lund ungdomsskole, 45445030, [email protected]


Ellen Marie Aaserød, Inspektør Lund ungdomsskole, 40039544, [email protected]


Arbeidssted

Moiveien 1


4460 Moi


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lund kommuneReferansenr.: 4773896621


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 10.03.2024Oppvekst og kultur, Lund kommune

BedriftOppvekst og kultur, Lund kommune
Om bedriften

Lund kommune ligger sør i Rogaland ved grensen til Agder, og har et folketall på ca. 3200 innbyggere.  Lund er en av de fire Dalanekommunene sammen med Eigersund, Bjerkreim og Sokndal. Lund kommune samarbeider både østover med Listerkommunene og vestover med bl.a. Dalanekommunene for å løse deler av tjenestetilbudet.Kommunesenteret i Lund er Moi, hvor også rådhuset er lokalisert. Ualand og Eik er sentrum i hhv. Heskestadbygda og Hovsherad.Næringslivet i Lund er variert.  Vi har alt fra store industribedrifter til små spennende nisjebedrifter. Lund er en av fem Magmakommuner. Geologi og natur inviterer til gode opplevelser for den friluftsinteresserte.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger