Jobbsafari
Enhet for korttidsbehandling Reinsvoll,  Sykehuset Innlandet HF

18,1% fast helgestilling

2 måneder siden
OmrådeReinsvoll
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Avdelingen for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for
rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene.

Enhet for korttidsbehandling er en av fem enheter av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ( TSB) og tilbyr døgnbehandling til kvinner og menn over 18 år med ulike typer rusmiddelavhengighet samt behandling av psykiske og somatiske plager. Når det gjelder behandlingen av psykiske lidelser har vi som TSB enhet kompetanse på å behandle milde til moderate psykiske plager. Enheten har 10 plasser.

I vår enhet har vi følgende ledige stillinger for sykepleierstudent/Vernepleierstudent: 2 x 18,1% helgestilling i turnus.


Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, observasjon, intervensjon og vurderinger for å sikre at den enkelte får god og nødvendig helsehjelp 
 • Legge til rette for miljøterapeutiske behandling, observere, kartlegge og dokumentere.
 • Andre sykepleie- faglige oppgaver knyttet til enhetens daglige fungering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier- oppfordrer  særlig studenter i samme forløp om å søke.
 • Autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra rusbehandling er ønskelig. 

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement for pasientgruppen.
 • Fleksibilitet og samarbeidsvilje samt evne til selvregulering. 
 • Gode kommunikasjonsevner.  
 • God evne  for selvstendig jobbing.  
 • Strukturert.  
 • Evne og vilje til å samarbeide om mål for å nå resultater. 
 • Trives med å jobbe i team.  
 • Ansvarsbevisst, aktivt holde deg faglig oppdatert.   
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø. 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer.  
 • En utfordrende og spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver i et spesialisert fagfelt 
 • Mulighet for faglig utvikling og  veiledning. 
 • Lønn etter overenskomst. 
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.

Stillingene er ledige omgående, kandidater vil bli vurdert og intervjuet fortløpende.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om
ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon

Gunvor Elen Kroken, Enhetsleder, 93037746


Camilla Engen, Ass. enhetsleder, 99586683


Arbeidssted

Presteseter 1


2840 Reinsvoll


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Innlandet HFReferansenr.: 4763082295


Stillingsprosent: 18,1%


Fast


Søknadsfrist: 10.03.2024Enhet for korttidsbehandling Reinsvoll,  Sykehuset Innlandet HF

BedriftEnhet for korttidsbehandling Reinsvoll,  Sykehuset Innlandet HF
Om bedriften

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Søk etter flere lignende stillinger