Jobbsafari
ARA Døgnseksjonen Blakstad , Vestre Viken

100 % Sosionom i turnus

1 måneder siden
OmrådeVettre
Søk senest7.7.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ønsker du en utfordrende og meningsfull jobb og vil jobbe i et tverrfaglig team?


Avdeling for Rus og avhengighet - ARA - er en avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 4 døgnseksjoner spredt beliggende i helseforetaksområde. Avdelingen har tilbud om avgiftning, døgntilbud, samt legemiddelassistert rehabilitering - LAR. Klinikken har egen FoU-seksjon.


ARA Døgnseksjon gir tilbud om behandling til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn. Seksjonen har 12 behandlingsplasser inkludert pasienter på  § §10-2 og 10-4 i HOT (tvang). Vi er tverrfaglig bemannet med 28.5 årsverk bestående av psykiater, LIS, psykologspesialist, spl, vpl og sosialfaglig. Våre lokaler er 10 min fra Asker sentrum.


Vi har en 100 % stilling ledig for sosionom, med for tiden to-delt turnus med hver 3. helg.


Arbeidsoppgaver

  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
  • Miljøterapeutiske arbeidsoppgaver 
  • Gruppeleder i terapigruppe med miljøterapeut og psykolog
  • Individuell oppfølging i form av individuelle samtaler, praktiske gjøremål med pasientene (økonomi/Nav m.m.).
  • Fysisk aktivitet ut i fra seksjonens miljøterapeutiske mål
  • Tett samarbeid med samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten og kommunene

Kvalifikasjoner

  • Sosionom, høgskoleutdannet bachelor
  • Erfaring fra Nav, saksbehandler er ønskelig
  • Det er ønskelig erfaring fra TSB. Det vil være en fordel med erfaring fra fagfeltet eller psykisk helsearbeid i kommune eller spesialisthelsetjenesten
  • Må beherske skriftlig og muntlig norsk
  • Grunnleggende datakunnskaper
  • Gruppeerfaring er ønskelig

Personlige egenskaper

  • Interesse for rusbehandling
  • Det vil være en fordel med erfaring fra fagfeltet, psykisk helsearbeid i kommune eller spesialisthelsetjenesten
  • Gode samarbeidsevner
  • Strukturert og evne til målrettet arbeid
  • Interesse for fysisk aktivitet
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Turnusstilling med arbeid hver tredje helg.
  • Engasjert og godt arbeidsmiljø i et tverrfaglig sammensatt team.
  • Opplæring og fagutvikling.
  • Veiledning
  • Pensjonsrettigheter og lønn etter gjeldende tariffavtale.
  • Arbeidssted i grønne omgivelser nær sjøen
  • Velferdsforening med ulike kulturelle og aktivitetstilbud, samt utleie av hytte/leilighet innland og utland 

Kontaktinformasjon

Marianne Bratberg, Seksjonsleder, +4766751210


Hilde Marie Støle, Ass. seksjonsleder, +4799576555


Arbeidssted

Strandveien 35


1392 Vettre


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestre VikenReferansenr.: 4822604357


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 26.08.2024


Søknadsfrist: 07.07.2024ARA Døgnseksjonen Blakstad , Vestre Viken

BedriftARA Døgnseksjonen Blakstad , Vestre Viken
Om bedriften

Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor.

 Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste - fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er.

I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir ett av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste - hver dag.

Velkommen som søker!

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger