Jobbsafari

100% prosjektstilling som frisklivskoordinator for "ny organisering av firsklivssentralen"

2 måneder siden
OmrådeSistranda
Søk senest29.2.2024
JobbdetaljerProsjekt

Om stillingen

Om stillingen

Stillingens varighet er satt til 1 år, og vil deretter bli vurdert ift. fast stilling.

Frøya kommune lyser ut 1x 100 % prosjektstilling som frisklivskoordinator. Vi ønsker oss en medarbeider som er positiv og utadvendt, som er løsningsorientert og kreativ med tanke på å utvikle frisklivstilbudet vårt.

Prosjektstillingen er organisert under virksomheten Familie og Helse. Her er mange kommunale helsetjenester samlokalisert, noe som gir et godt grunnlag for tverrfaglig samarbeid rundt våre frisklivstilbud.

Som frisklivskoordinator får du ansvar for å planlegge og koordinere ny organiseringen av frisklivssentralen. I dette ligger utprøving av en prøvepilot rundt treningstilbud som kan inngå i en frisklivsresept. I samarbeid med andre kommunale tjenester ønsker vi å utvikle frisklivskonseptet til å bli et helhetlig tilbud som ivaretar hele mennesket.

Vi søker derfor etter en person som kan koordinere, har evne til å omsette ideer til handling, evne til videreutvikling og delta aktivt i kommunens frisklivstilbud.


Ansvarsområder for prosjektstillingen: 

 • Planlegge og koordinere ny organiseringen for Frisklivssentralen.
 • Samarbeide med kommunale tjenester for å definere og tilrettelegge strukturer for tjenestetilbud som inngår i frisklivskonseptet, herunder BraMat-kurs, støttesamtaler for psykisk helse, kurs i belastningsmestring, og andre relevante tiltak.
 • Sikre god kommunikasjon og samarbeid i forbindelse med prøvepiloten og treningstilbudet.
 • Gjennomføre helsesamtaler med deltakerne, samt kartlegging og veiledning.
 • Holde aktiviteter og kurs v. behov.
 • Markedsføring av tilbudet.
 • Evaluere prøvepiloten og samle inn data og erfaringer for å kunne presentere et beslutningsgrunnlag.
 • Utarbeide en endelig tilrådning om drift av Frisklivssentralen, inkludert organisering og finansiering.
 • Rapportere jevnlig og delta i relevante møter og beslutningsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i livsstilsendring og folkehelse, eller minimum 3 årig relevant helse/sosialfaglig/ samfunnsfaglig kompetanse på høyskole og/eller universitetsnivå.
 • Kunnskap om og erfaring innen forebyggende og helsefremmende arbeid.
 • Kunnskap om motiverende intervju som kommunikasjonsmetode.
 • Erfaring med å veilede individuelt og grupper
 • Kreativ og initiativrik.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Disponere egen bil.

Du kjennetegnes ved

 • Har evne til selvstendig arbeid, tar initiativ, er fleksibel og løsningsorientert
 • En god relasjonsbygger og har gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Er positiv, tydelig og engasjert
 • Er en god og støttende kollega og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Har evne til å bidra inn i utvikling av nye tilbud, interesse og evne til å tilegne deg ny oppdatert kunnskap på fagfeltet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.


Vi tilbyr 

 • Lønn etter tariff og lokale lønnsgarantier. 
 • Vi har egne rekrutteringsboliger for tilflyttere. 
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver, i en kommune i stor vekst og mange muligheter.
 • Godt og trygt arbeidsmiljø, med fokus på mestring, kollegastøtte og delingskultur
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

Om søknaden 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. 
Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaring oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med: 

Avdelingsleder Eva Renate Bøe, mobil 468 93 841 Mail: [email protected]

eller

Virksomhetsleder Torny Dahlø Sørlie, mobil 974 98 711 Mail: [email protected]

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes elektronisk på jobbnorge.no
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 


Frøya Kommune

Lignende stillinger