Jobbsafari
Viken Bo og Omsorg

100% medlever stilling (sos, brvn, vpl, spl, psyk)

1 måneder siden
OmrådeSalhus
Søk senest22.6.2024

Om stillingen

Avdelingen

Vi har per d.d 9 avdelinger rundt i Norge, hvor en befinner seg i Bergen, Salhus. Boligen er bygd opp som et leilighetskompleks, med en egen ansatt bolig. I Boligen er det 2 brukere primært innenfor psykiatri/psykiske lidelser, hvor hver av de har 2 til 1 bemanning. Er du en robust miljøterapeut som ønsker å bidra til bedre livskvalitet og selvstendighet?

Hva kan vi tilby?

 • God bemanning på hver vakt 
 • Trygge kollegaer som kan bistå i enhver situasjon 
 • Et godt arbeidsmiljø hvor det er rom for å uttrykke seg 
 • Kontinuerlig faglig utvikling ved hjelp av kurs og faste undervisningsdager 
 • God og kvalitetssikret opplæring i ulike former for miljøarbeid 
 • Mulighet for utvidet ansvar 
 • Tilrettelegging for videreutdanning 
 • Konkurransedyktig lønn 
 • Trygge pensjon- og forsikringsordninger 
 • 100% medlever turnus (3-7, 4-7, 3-7) 24t 
 • Vinterarrangement 

Formell kompetanse

 • Bachelor innen helse og sosial (180stp) 
 • Førerkort B klasse 
 • Kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven 
 • Kjennskap til kvalitetssystemet 
 • Kunne kommunisere godt på norsk (C1 grad) og engelsk 
 • Godkjent politiattest 

Uformell kompetanse

 • Erfaring innen rus og psykiatri
 • Inneha en omstillingsevne til varierende arbeid 
 • Bidra til tillit og trygghetsskapende arbeid 
 • Evne til å kunne ta og stå for egne beslutninger etter bedriftens retningslinjer 
 • Evne til å beherske utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Evne til å disponere ressurser 
 • Evne til å delegere oppgaver 
 • Vise engasjement til forbedring av arbeidsplassen 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Viken Bo og Omsorg

BedriftViken Bo og Omsorg
Om bedriften

Fleksibel arbeidsplass som tilrettelegger for faglig og personlig utvikling Hvem er vi? Viken bo- og omsorg er en privat bedrift innen helse som legger vekt på kvalitet. Vi sørger for at de som faller utenom kommunens tradisjonelle tjenestetilbud får et skreddersydd tjenestetilbud etter deres behov. Viken bo- og omsorg har per 2023 inngått rammeavtaler med flere ulike kommuner for å sikre dette tilbudet. Bedriften har ekspandert til en organisasjon med 180 ansatte, og er fortsatt i stor vekst. Vi jobber sammen om å tilrettelegge for at brukere skal i størst mulig grad settes i stand til å leve et verdig liv, med et minimum av tjenesteyting. Hver bruker har en handlingsplan på hvordan de i mindre eller større grad skal oppnå mest mulig selvstendighet. Er du en aktuell kandidat for oss?

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger