Jobbsafari
Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering / kirurgisk avdeling / urologisk kirurgisk seksjon / urologisk kir. post 5D, Helse Stavanger HF

100% fast sykepleier urologisk avdeling

23 dager siden
OmrådeStavanger
Søk senest15.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Har du lyst på en spennende arbeidshverdag på urologisk kirurgisk avdeling? Vi på 5D har ledig faste sykepleierstillinger, 3-delt turnus, 100% fast. Dersom du ønsker en lavere stillingsprosent er det også mulig.

Som nyansatt på 5D får du 2 ukers opplæring og fadderordning. Vi har også undervisning for nyansatte. 5D er en urologisk sengepost som ligger inn under klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering. Urologi omfatter sykdommer i nyrer, urinveier og mannlige genitalia. Sengeposten tar imot både elektive og øyeblikkelig hjelp-pasienter. Vi legger vekt på å ha et trivelig og fagutviklende arbeidsmiljø. Nærmeste samarbeidspartnere er urologisk poliklinikk, operasjonsavdeling med oppvåkning og røntgenavdeling. Vi har 22 heldøgnssenger og behandler i tillegg dagkirurgiske pasienter, samt prepol i avdelingen. 

Helse Stavanger HF bygger nytt sykehus på Ullandhaug. Ved å begynne hos oss vil du ta del i spennende prosesser både innen forberedelser og selve flyttingen til det nye sykehuset. Det er en historisk mulighet å få være med på flytting og oppstart på nye SUS. Avdeling 2B (plastkirurgisk) vil være vår nærmeste samarbeidspartner i nytt sykehus. I forbindelse med flytting til Nye SUS kan stillingen bestå av 75% stilling på 5D og 25% "fellesvakter" på 5D eller tilhørende post, avhengig av behov.

Bor du utenfor Rogaland? Vi tilbyr botilskudd på 5000 kr per måned i 1 år med bindingstid på 1,5 år. Dette gjelder for faste 100% stillinger og beløpet vil eventuelt reduseres ved lavere stillingsprosent. 

Intervju planlegges 21 og 22 mail. 

Ved intern rekruttering kan det bli ledig fast stilling i annen stillingsprosent.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon vedlegges søknaden.

Du er hjertelig velkommen som søker!


Arbeidsoppgaver

 • Utøve god faglig sykepleie innenfor sengepostens rutiner og pasientgrupper
 • God omsorg for pasienter og pårørende
 • Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i det daglige
 • Sykepleiefaglig sengepostarbeid (dokumentasjon, samhandling med kommunen etc.)
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Medikamenthåndtering
 • Veiledning av studenter og etter hvert kollegaer
 • Holde deg faglig oppdatert
 • Oppfølging av egne ressursoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Kunnskap om og erfaring med kirurgiske pasienter vil bli prioritert
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Engasjert og interessert i fagfeltet
 • Ansvarsbevisst
 • Godt humør og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Trives i et aktivt miljø og er arbeidssom
 • Du behandler pasientene profesjonelt og empatisk, er imøtekommende og viser respekt

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre og gjør hverandre gode. 
 • En interessant og utfordrende arbeidsplass preget av høy kompetanse
 • Spennende og verdifulle arbeidsoppgaver
 • Internundervisning og fagdager.
 • Kalenderplan
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En arbeidsplass med inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift)
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte velferdstilbud som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Mette Dysjaland Næsbakken, Avdelingssykepleier, 41659114


Arbeidssted

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8


Stavanger


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HFReferansenr.: 4805150241


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 15.05.2024Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering / kirurgisk avdeling / urologisk kirurgisk seksjon / urologisk kir. post 5D, Helse Stavanger HF

BedriftKlinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering / kirurgisk avdeling / urologisk kirurgisk seksjon / urologisk kir. post 5D, Helse Stavanger HF
Om bedriften

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Søk etter flere lignende stillinger