Jobbsafari
Tønsberg kommune Ekely Barnehage

100 % fast stilling

1 måneder siden
OmrådeVear
Søk senest5.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker deg som er utdannet barnehagelærer, og som ønsker å jobbe i Ekely barnehage.

Det er ledig fast stilling som barnehagelærer/  pedagogisk leder fra 29.07.24, men gjerne oppstart tidligere. 

I Ekely barnehage har vi stort fokus på barns lek og tilrettelegging av gode lekemiljø.

Vi er opptatt av en ‘sammen’ kultur, og jobber for å bygge et sterkt og bærekraftig VI – fellesskap til barns beste.

Vi setter faglig utvikling svært høyt, og jobber systematisk.

Vi håper du har lyst til å søke og å bli en del av oss i Ekely barnehage.

Kontakt gjerne styrer, Marianne Braa Lunde om du er nysgjerrig på å høre mer.

I Tønsberg kommunes barnehager har vi blant annet fokus på inkluderende lekemiljøer og de voksnes relasjonskompetanse. Vi jobber for å ha barnehageansatte som er lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende.
Vi er opptatte av å være en naturlig og viktig del av laget rundt barnet. Barnehagene jobber systematisk med kompetanseutvikling og er opptatt av å være lærende organisasjoner.

Ansvarsoppgaver:

 • Iverksette og lede pedagogisk arbeid, i tråd med godt faglig skjønn
 • Sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet
 • Ulike oppgaver innenfor planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling
 • Å tilby gode lekemiljøer for barn og å bruke prosjektarbeid som arbeidsform
 • Gjøre bærekraftige pedagogiske valg
 • Ha kunnskap om å skape inkluderende fellesskap, der barn er meningsfulle aktører og bidragsytere
 • Bidra i foreldresamarbeid


Pedagogisk leder vil i tillegg ha hovedansvar for:

 • Å sikre en god organisering og struktur av barnehagedagen
 • Samarbeid med foreldrene, planlegging og gjennomføring av foreldremøter
 • Oppfølging, opplæring og veiledning av ansatte etter gjeldende styrende dokumenter
 • Være en del av barnehagens ledergruppe
 • Å gjennomføre det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet for barn på sin avdeling/gruppe
 • Å bidra aktivt til at barnehagen er en lærende organisasjon

Krav til stillingene:

 • Bestått barnehagelærerutdanning
 • Den som ansettes må kunne legge frem gyldig politiattest etter Barnehageloven §30

Kvalifikasjoner:

 • Gode lederegenskaper
 • God evne til å organisere og strukturere
 • Kunnskap om barns rettigheter
 • Faglig engasjert og motivert, med evne til refleksjon og nytenkning
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Selvstendig, ansvarsfull og med god gjennomføringsevne
 • Åpen, nysgjerrig og evne til å skape engasjement

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring

Annet:
Menn oppfordres til å søke
Lønn etter gjeldende avtale

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lover, reglement, avtaler og lærerprofesjonens etiske plattform.

Kort informasjon om barnehagene i Tønsberg kommune finner du på nettsiden vår www.tonsberg.kommune.no

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven.
Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Tønsberg kommune Ekely Barnehage

BedriftTønsberg kommune Ekely Barnehage
Om bedriften

Tønsberg ligger i hjertet av Vestfold. Med sin vakre skjærgård, rike kulturliv og sentrale beliggenhet, er Tønsberg et attraktivt sted å bo. Kommunen har 59 000 innbyggere og er i stadig vekst. Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver med 3800 årsverk. Vi har dyktige og motiverte ansatte som jobber med å løse viktige samfunnsoppgaver. Planverket i kommunen gir føringer for innovativt arbeid. Kommunen er en IA-virksomhet som legger vekt på samarbeide om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søk etter flere lignende stillinger