Jobbsafari
UiT Norges arktiske universitet

1-2 prosjektutviklere

1 måneder siden
OmrådeTromsø
Søk senest6.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Avdeling for bygg og eiendom (BEA) er UiTs bygningsfaglige ressurs- og kompetansesenter innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av virksomhetens samlede bygningsmasse.

Avdelingen har en egen prosjektgjennomføringsseksjon som planlegger og gjennomfører ulike bygningsmessige prosjekter i egne bygninger. Vi har et eget team bestående av prosjektledere og prosjektutviklere med bred bygningsfaglig bakgrunn og kompetanse. Dette teamet ønsker vi nå å styrke med inntil 2 prosjektutviklere.

Prosjektutviklere kommer inn i prosjektene når et behov, idé eller problem er identifisert. De er ansvarlige for å utvikle konsept og planlegge prosjektet sammen med kunder/brukere og andre interessenter.

Prosjektutvikler må håndtere flere parallelle prosjekter og jobbe med koordinering mellom brukere, rådgivere, arkitekt og entreprenører. I våre felles lokaler på Driftssentralen har vi umiddelbar tilgang til spesialkompetanse for teknisk drift og forvaltning av UiTs bygningsmasse.

Søkere med erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- og/eller entreprenørvirksomhet vil være særlig interessante.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. 


Arbeidsoppgaver

 • Prosjektutvikler med særlig kompetanse og erfaring i utrednings- og tidligfase i tett samarbeid med våre øvrige fagmiljø.
 • Utøvelse av bestiller-rolle og byggherrefunksjon i forhold til myndigheter og eksterne leverandører.
 • Planlegging og administrasjon i samarbeid med innleide rådgivere og entreprenører.
 • Implementering av brukerbehov og teknisk driftskompetanse i prosjektene.
 • Anskaffelser i samarbeid med UiTs innkjøpsavdeling.
 • Kontraktsoppfølging.
 • Budsjettering og kostnadsstyring.
 • Framdriftsplanlegging og - styring.
 • Rapportering

Ved behov kan prosjektutviklere bli satt til å være prosjektledere


Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på bachelor- eller masternivå innen bygg eller tekniske byggfag. Tilleggsutdannelse innen økonomi og/eller prosjektledelse vil bli tillagt vekt. Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • God norskspråklig framstillingsevne, muntlig og skriftlig
 • God og relevant kunnskap innen IT.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

 • Løsningsorientert med god gjennomføringsevne.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Ryddig og strukturert.
 • Evne til å jobbe i tverrfaglig team.
 • Evne og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • En arbeidssituasjon med lite behov for reising. Det aller meste av arbeidet foregår på UiTs campusområde i Breivika, Tromsø.
 • Tverrfaglig miljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingene lønnes etter statens regulativ kode 1087 overingeniør eller 1181 senioringeniør, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Du kan få slettet 20 prosent av lånet ditt, maksimalt 30 000 kroner hvert år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.


UiT Norges arktiske universitet

BedriftUiT Norges arktiske universitet
Om bedriften

UiT The Arctic University of Norway is a multi-campus research university and the northernmost university of the world. Our central location in the High North, our broad and diverse research and study portfolio, and our interdisciplinary qualities make us uniquely suited to meet the challenges of the future. At UiT you can explore global issues from a close-up perspective.

Credibility, academic freedom, closeness, creativity and commitment shall be hallmarks of the relationship between our employees, between our employees and our students and between UiT and our partners. 

The Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics (BFE) consists of Department of Arctic and Marine Biology, Norwegian College of Fishery Science (NFH) and School of Business and Economics.

The main task of BFE is to conduct teaching and research dissemination at a high national and international level within all relevant fields. Prioritized research areas are aquatic and terrestrial ecosystems, climate, life in the arctic, marine bioprospecting, fish health, seafood products, business and macroeconomics, resources and environment, markets and management of marine resources. The interdisciplinary profile of the faculty provides good opportunity to develop research projects involving several research groups at the faculty according to its strategy.

Søk etter flere lignende stillinger