Jobbsafari

Vikarjobb: fleksibilitet og frihet

For bare 10 år siden var vikarer en hurtig redningsløsning for virksomheter. De var bedre enn ingenting, men ikke stort mer. Dette bildet har endret seg fundamentalt, og i et dynamisk arbeidsmarked med stort behov for arbeidskraft er vikarens status steget til værs sammen med populariteten. Å jobbe som vikar er den smidigste løsning for det moderne slangemennesket som gjerne vil spre seg over familie, fritid og karriere på en gang.
Jobbsafari Media18.12.2023·4 min lesetid

Har du en fordom på alder med den kalde krigen om den ufaglærte lavtlønnede vikaren som sitter å drikker kaffe utenfor fellesskapet, når han eller hun ikke passer telefoner eller sleper kasser rundt? En fortapt sjel med bekymrede foreldre og en stillingsbetegnelse som jager alle potensielle kjærester vekk? Tror du at det å være vikar er skrittet over bistandshjelp og skrittet under verdighet? Så tro om igjen. I dag får vikarer opplevelser, nettverksmuligheter, frihet og kompetanseutvikling. Noen av dem er også bedre lønnede enn fastansatte i samme jobb.

Hvorfor har vikarbransjen boomet?
Svaret finnes bl.a. i endringene på arbeidsmarkedet. Moderne virksomheter forandrer og tilpasser seg en rivende utvikling i en globalisert verden. Konkurransen tvinger dem til å outsource og effektivisere, og det kan bety raske nedskjæringer. Jobbsikkerhet er ikke lenger noe man kan forvente av omgivelsene, men noe man må skape selv ved å oppbygge kompetanser, erfaringer, nettverk og ferdigheter fra jobb til jobb – f.eks. som vikar. Samtidig er det også et stigende antall mennesker som fravelger fastansettelsens ufleksible arbeidsrammer, til fordel for vikariatenes mer elastiske muligheter.

Hvorfor er vikarer populære hos virksomhetene?
Vikarer er mer uforpliktende enn fastansatte. Opplæring behøves ikke, og man reduserer risikoen for å gi feil person fast ansettelse.

Norges største vikarbyråer Adecco, Manpower og Proffice leverer tusenvis av kandidater hver dag. For virksomhetene kan dette føre med seg flere fordeler. Man kan bli mer konkurransedyktig ved redusering av faste omkostninger som lønninger. Samtidig kan man også tilpasse arbeidskraften til produksjonsnivået.

Det har også styrket virksomhetenes sikkerhetsfølelse at vikarbyrået står som garantist for de personer som de sender ut. Kandidatene er screenet og vikarbyrået står inne for personen. I takt med at vikararbeid blir vanlig ser man en større utbredelse og spesialisering i bransjen. Det spås at vi vil se flere nisjebyråer som knytter seg til bestemte bransjer eller lokalområder.

Hvorfor er det blitt så populært å være vikar?
Vikarene har fått bedre vilkår i de siste årene. Det er også blitt mer attraktivt å være vikar fordi man selv kan bestemme når og hvor man vil arbeide. Det gir en stor porsjon frihet og med det arbeidsmarkedet vi har i dag betyr det ikke så mye dersom du gir slipp på et vikariat eller holder fri et par dager. Det er som regel alltid en jobb klar til deg.

Tallene understøtter teoriene. Fra 2010 til 2011 opplevde bransjen 10 % vekst og etterspørselen etter vikarer er stigende.

Vikarbransjens utfordringer

En utfordring for bransjen er å finne vikarer nok. Til tross for veksten i 2011 var bransjen preget av regelbrudd blant annet på sykehjem noe som fulgte med seg ufordelsaktig presseomtale. Uten negativ omtale ville nok bransjen fått enda bedre tall. Det er viktig at både kunder og vikarer blir mer kritiske i forhold hvem man velger å samarbeide med. F.eks. kan man med fordel sikre seg at vikarbyrået er medlem av en arbeidsgiverforening eller bransjeorganisasjon. Det øker sannsynligheten for kvaliteten av vikarbyrået.

At vikariater er kommet så fort inn i varmen betyr at det fremdeles er enkelte som ikke har nådd å tine helt opp i forhold til det. Det er imidlertid en myte at det å jobbe som vikar er lavstatus, flere og flere velger det og det er ikke bare snakk om ufaglært arbeidskraft slik som det ofte var tidligere.

Vikariat er ikke for trygghetsnarkomaner
Med den type arbeidsmarked vi har i dag er vikarjobbing det helt riktige for mange, men ikke for alle. Det er en utfordring å prøve av sine kompetanser i forskjellige virksomheter, hvor man blir satt inn med kort varsel. Finner man ut av at jobben ikke passer kan man skifte, men man skal nok tenke seg om en ekstra gang hvis man er en trygghetsnarkoman, og ikke trives godt med forandringer og nye situasjoner. Vikarlivet er i høy grad for de omstillingsparate, nysgjerrige og effektive menneskene som tenner på å utføre oppgaver hurtig og under skiftende vilkår. Vikarer er blitt sammenlignet med kampberedte fallskjermsoldater som med kort varsel settes inn i ukjente situasjoner, hvor man skal bruke sin trening for å kunne fungere med det samme.

Kilder: Nikolaj Henum, marketing og kommunikationschef, Adecco. Jakob Tietge, konsulent og ansvarlig for vikarbranchen i Dansk Erhverv. Temp Work - Pros and Cons of Temping, Employment Spot.

Else Fergo, 
Jobindex A/S