Jobbsafari

Slik skriver du vikarjobber på CV’en

Hvordan skriver man vikarjobber på CV'en, så den ikke ligner en rotete telefonliste, men signalerer erfaring og kompetanse?
Jobbsafari Media18.12.2023·4 min lesetid

Å ha mange vikarjobber kan utstråle viten og suksess, men kan også bli misforstått som manglende lyst – eller evne til å binde seg til én arbeidsplass. Så hvis man en dag beslutter seg for å søke en fast stilling, er det en fordel å tenke over hvordan man best mulig presenterer sin vikarerfaring på CV’en.

Det er flere forskjellige måter å liste sin vikarerfaring på CV’en. Finn selv den du foretrekker fra de følgende muligheter og (fiktive) eksempler.

Du kan få – især kjente og respekterte – virksomheters brand til å booste din CV hvis du skriver navnene på de virksomheter du rent faktisk arbeidet på, og ikke kun vikarbyråets navn.

Det kan se slik ut:

2005 - 2006 Produksjonstekniker, Adventure A/S, Oslo - vikariat via Adecco Norge A/S.

Har man hatt et vikariat som resulterte i en fastansettelse kan man evt. skrive det slik:

2005 - 2006 Produksjonstekniker, Adventure A/S, Oslo - vikariat via Adecco Norge A/S, fulltidsansatt av Adventure fra januar 2006.

Det er alltid et pluss når CV’en beviser at man kan være ansatt over lengre tid på samme sted. F.eks. et år, eller mer. Men hvis man er blitt sendt ut til mange kortvarige jobber, kan man fokusere på langtidsplasseringen som var hos vikarbyrået, for så å ramse opp de mange kompetansene man innhentet eller fikk bruk for i perioden:

2001 - 2004 Assistance Personaleservice A/S vikariater - Produktkontroll og kvalitetssikring for diverse IT virksomheter heriblant Bjørn IT, DataMakro A/S, Wiredane m.fl.

Ønsker man å liste flere ferdigheter, og nevne noen av de mest interessante/velrenommerte virksomheter man har arbeidet hos, kan man stille det opp slik:

2001 - 2004 Assistance Personaleservice A/S - Diverse vikariater for virksomheter med behov for kompetansene: PC tekstbehandling, PowerPoint, database og resepsjon. Virksomhetserfaring fra bla.:

- Danekontor A/S
- Rebild Rederi
- Vindex Mediagroup

Det er også viktig å gjøre klart at det ikke er nødvendig – eller kanskje hensiktsmessig – å skrive alle vikariater på sin CV – især hvis det er mange av dem. Man risikerer å drukne de mest relevante i mengden; så for å holde de overskuelig og gi leseren et godt overblikk, er det derfor viktig å kunne fravelge og sortere i opplysninger. Det viktigste er å nevne de vikariater som er tettest på den jobben man søker, både hva angår bransje og relevante arbeidsoppgaver.

Etter hvert som man blir eldre og erfaringen vokser, skal man huske å rydde opp i CV’en så de beste og viktigste ting hele tiden er i fokus. Det er synd hvis en travel leser overser at man har en halvt års gylden erfaring fra virksomhetens største kunde, fordi avsnittet var klemt inne mellom 13 andre vikarjobber i andre helt irrelevante bransjer.

Husk å tilpasse de vikarjobbene du nevner på din CV til den ansøkningen du sender ut.

En annen måte å skrive sin CV på som kan være særlig hensiktsmessig for folk med mange korte vikariater, er å liste sine vikarjobber etter funksjoner – evt. kronologisk. Det kunne f.eks. se slik ut:

Online markedsføring:
Erfaring med online markedsføring fra vikariater via Adecco A/S hos b.la. Bainer Group A/S, Ocean Frontline, Rasmussen ADhouse. Stillingserfaring som: prosjektassistent, markedsføringskonsulent og kommunikasjonsmedarbeider. Periode: 2005 - nå.

Optimering av hjemmesider:
Erfaring med optimering av hjemmesider fra vikariater via Assistance Personaleservice A/S og Adecco A/S hos b.la. Danekontor A/S, Bjørn IT, DK Adventure. Stillingserfaring som: Markedsføringskonsulent, Websupporter og prosjektassistent. Periode: 2000 - 2005.

Prosjektstyring:
Erfaring med prosjektstyring fra vikariater via Adecco A/S hos bla. Rasmussen ADhouse, Vindex Mediagroup. Stillingserfaring som prosjektkoordinator og prosjektkonsulent. Periode: 1998 - nå.

Du kan også i CV’en velge å inkludere særlige positive aspekter ved dine vikarjobber f.eks.:

  • Særlig gode resultater du har oppnådd i en stilling.
  • Beskrivelser av noe ekstra du har gjort for en virksomhet – (f.eks. at du tok initiativ til å organisere et nytt og mer effektivt arkiveringssystem på kontoret eller organiserte en hyggelig filmklubb i firmaet).

Har du vikarerfaring som faglært eller utdannet, f.eks. som revisor, er det også en god idé å fremheve i CV'en, evt. slik

Revisor, vikariater via Adecco A/S. Periode: mars 2006 - nå. Diverse revisjonsoppgaver for virksomheder med behov for kortvarig revisjon, herunder: DataMakro A/S, Vindex Mediagroup, Rasmussen ADhouse m.fl.

Når du blir innkalt til jobbsamtale er det viktig at du er åpen og positiv omkring din vikarerfaring.

Husk å presentere din brede og mangfoldige bakgrunn som en fordel. Hvis du klager over å ha arbeidet som vikar, vil du lett falle i en offerrolle og fremstå som et svakt individ uten styr på sin karriere. Fremhev i stedet at du valgte å arbeide som vikar fordi det ga deg mulighet for å utvikle en lang rekke kompetanser, samtidig som at du fikk masse erfaring.

Lykke til med jobbsøkningen!

Kilde: Katharine Hansen, Ph.D. "Life After temping: How to Portray Your Temping Experiences", Quintcareers.com.