Jobbsafari

Vær ikke så hard mot deg selv!

Den som har evnen til å ha medfølelse med seg selv, håndterer sine relasjoner bedre, er mer nysgjerrig og føler mer livsglede.
Jobbsafari Media2.11.2023·3 min lesetid

Mennesker har vel alltid klaget på seg selv, men kombinasjonen sosiale medier og utbredt individualisme gjør at fenomenet blir mer og mer vanlig. Mange føler at de skal leve opp til et bilde som ved nærmere ettertanke blir stort sett helt umulig, samtidig som de dømmer seg selv hardere enn de dømmer andre. Det er ingen bra trend. Forskningen viser at den som kjenner medfølelse med seg selv også klarer seg bedre i arbeidslivet og denne innsikt gjør at interessen for såkalt compassiontrening nå øker i rask takt.

Compassion, eller medfølelse, er forståelse for å skape en indre trygghet og dermed på en bedre måte håndtere livets opp- og nedganger. Gjennom å trene til en vennligere og varmere holdning til både seg selv og andre, skaper en også et sunnere arbeidsmiljø.

Overdrivelse av selvkritikk står nemlig i veien for vår velferd. Når du utsetter deg for hard selvkritikk, reagerer ditt indre kamp- og fluktsystem med et økt påslag av stresshormoner. Ved motsatt måte blir hjerterytmen roligere samtidig som trivelige substanser som oxytocin og endorfiner utskiller seg når du er vennlig mot deg selv.

Har du lett for å dømme deg selv og føle at du ikke duger? Da er det på høy tid å handle. Det første du må gjøre er å bli bevisst på ditt selvkritiske indre. Hva er det egentlig du sier om deg selv, og fortjener du slik omtale? Skulle du være like hard mot dine venner og arbeidskamerater?

Lykkes du med bevissthetsprosessen blir det også enklere å støtte deg selv i motgang i stedet for å være selvkritisk og kreve at du skal være perfekt i alle situasjoner.

Her er ett par tips fra forskeren Kerstin Neff som forhåpentligvis hjelper deg å være snillere og vise deg selv mer forståelse:

Våg å være svak

At du ikke forteller om motganger og nederlag for andre, er et tegn på dårlig selvmedfølelse.

Vær snill mot deg selv

Hvorfor ser vi på medfølelse som noe positivit untatt når det gjelder oss selv? Da skal vi være harde selv om det er det siste vi trenger.

Motgang er menneskelige

Forsøk å se deg selv utenifra og omfavne din situasjon med varme. Motgang er menneskelig og kan berøre alle.

Det du ønsker skal telle

Mål ikke din lykke og fremgang gjennom andre menneskers øyne – det kan ofte blandes sammen med hva som forventes. Spør deg selv: Hvorfor vil jeg dette?

Våg å si nei

Si ikke ja til oppgaver bare for at du tror at det forventes av deg. Medfølelse for deg selv handler også om å kjenne etter hva du virkelig føler og vil, ikke hva du tror at andre føler og vil.

Vær ikke så kritisk

Alle har nok med sine egne problemer. Det er som oftest ikke andre som rynker på nesen av deg, det er deg selv.

Erik Larsson, 
Hedengren Media