Jobbsafari

Ta kontroll over din arbeidssituasjon

I møter hele dagen og fullt opp med ubesvarte E-post – kjenner du igjen deg? Når arbeidsdagen vesentlig handler om å få utført det mest akutte, er det på høy tid å se over sin arbeidssituasjon og etablere holdbare rutiner. Her er et par tips:
Jobbsafari Media2.11.2023·2 min lesetid

En ball i luften

Mange av oss kjenner at vi må holde alldeles for mange saker i hodet samtidig. Det koster energi og leder ofte til at man mister oversikten. Resultatet blir stress. Da gjelder det å fokusere og tenke på en ting om gangen, og det krever i sin tur en metode for å legge arbeidsoppgaver som bare sluker unødig energi til side.

Prioritere mer

En bra måte å unngå stress, er å prioritere. Evaluer hver arbeidsoppgave- er den viktig for bedriften eller for deg selv? Må den gjennomføres for at du skal nå dine mål? Hva skjer om du ikke gjør den akkurat nå? Haster det så mye som du tror? Med å stille disse typer av spørsmål, får du en bedre struktur på arbeidet og du oppdager kanskje at noen arbeidsoppgaver egentlig ikke er så viktige som de virket å være i begynnelsen, og tvert om.

Se målet

Viktig for prioriteringsprosessen og for å ta riktig avgjørelse, er å sette opp tydelige mål. Da kommer du ikke like lett bli styrt av andres ønskemål. Men det rekker ikke bare å ha tydelige mål – de skal også være spennende og utfordrende. Først da blir de den drivkraft som er nødvendig for at det skal være utviklende.

Påkobling og avkobling

Det finnes selvfølgelig store fordeler med å være iherdig i jobben, men også risikoer. For å kunne fokusere og kunne gjøre overordnede valg av oppgaver, må man også legge inn perioder som man kobler av. Ellers kan iherdigheten lede till avhengighet som igjen leder til stress og frustrasjon.

Glem ikke å pause

Det finnes flere undersøkelser som viser en kobling mellom kaffepauser og effektivitet på jobben. Kaffepausen åpner opp for en mer hyggelig stemning og mer fornøyde ansatte. Men det er også en utmerket mulighet til å prate om saker som påvirker jobben- noe man sjelden ellers får en mulighet å gjøre.

Caroline Murray Carlsson