Jobbsafari

Spør deg til jobben under in­ter­vju­et

Blir du bombarder med spørsmål som om det var et ubehagelig forhør når du var på et jobbintervju? Skal ikke du også spørre om noe? Er det ikke noe du ønsker å vite om din kommende sjef og stillingen? Spørsålene dine vil forvandle forhøret til et skikkelig intervju og gi deg et mye bedre utgangspunkt, selv om det bare er deg som blir utspurt. Se hva du kan spørre din neste sjef om her.
Jobbsafari Media2.11.2023·3 min lesetid

"Har du flere spørsmål?" Samtalen er snart over og du har fått spørsmål om erfaringen din, sterke og svake sider og hvor du ser deg selv om fem år. Du har gitt alt - og det virker som du har sått oppe med tavlen i en dårlig film fra 1960-årene, hvor du har svart pliktoppfyllende hver gang læreren har spurt deg om noe. Nå kommer det aller siste spørsmålet fra den andre siden, men faktisk så betyr spørsmålet "Har du flere sørsmål" ikke at du nå skal få svar på alle spørsmålene dine: Det betyr at samtalen er snart over og kanskje har du ikke spurt om noe som helst underveis. Hvorfor ikke?

Det er ikke bare den kommende sjefen din som skal stille deg spørsmål, du skal også spørre han eller henne om noe: Det er ikke et forhør - det er en samtale.

Morten Fogelstrøm er stillingskonsulet i Helsingør Jobcenter og deler sin kunnskap om jobbsøk på bloggen sin: jobcenterindsats.wordpress.com - og han mener det er langt å foretrekke at man bruker tungen til å stille spørsmål i stedet for å svare på dem, når man er på jobbintervju.

"Det fine med spørsmål er at de flytter fokuset og gir deg en mulighet til å lytte til dere verden. Det er mange sjefer som gjerne ønsker å høre seg selv snakke, og hvis sjefen snakker mye kan det være et tegn på at han syns det går bra og at han i ettertid synes det har vært en god samtale. Det er jo kun en fordel for deg og det er mye bedre hvis alle spørsmålene blir overlatt til dem," sier Morten Fogelstrøm, og understreker at det ikke skal føles som et forhør når man går på intervju.

Hva du bør spørre din kommende sjef om

Ifølge Morten Fogelstrøm kan man bruke spørsmålene nedenfor eller la seg inspirere av disse til å utarbeide sine egne.

Hvilken type leder er du?

Hva er det viktigste med en god medarbeider for deg som sjef?
Hva er noen av de viktigste tingene jeg vil måles på de første tre månedene?
Hva er viktig for at jeg skal kunne lykkes i jobben min?
Dersom jeg har gjort det bra, hvordan kan du se det?
Hvor i bedriften er det utfordringer som må løses?
Som sjef - hva er den beste annerkjennelsen du har fått?
Pass på at spørsmålene skal være så naturlige som mulig og passe inn i situasjonen.

"Det er en god idé å forberede spørsmål hjemmefra som er relevante for deg og for jobbintervjuet. Når du har øvd deg - kanskje med et papir foran deg - for så å kaste det. Det er den mentale forberedelsen som er viktig. Det er det som gjør at du er godt forberedt og ikke blir nervøs eller stresset, men det må ikke være for innøvd," sier stillingskonsulenten Morten Fogelstrøm.

Hans råd er å ikke endre på seg selv under intervjuet, men heller finner en god balanse hvor man hverken er for mye i foran eller bak kurven.

Ulla Oppermann Blankholm, 
Blankholm Kommunikation