Jobbsafari

Slik skriver du bedre jobb­søk­na­der

For deg som ønsker den grunnleggende kunnskapn
Jobbsafari Media2.11.2023·4 min lesetid

1. Ringe eller ikke ringe?

Før du går i gang lurer du kanskje på om du skal ringe til virksomheten og forhøre deg om stillingen, og at de da kanskje legger bedre merke til deg. Er det en god ide?

Kanskje. Men dersom du ikke har noe relevant å ringe om, så la det heller være. Har du derimot et par spørsmål som kan ha betydning for om du det hele tatt skal søke på stillingen, eller hvordan du skal velge å prioritere dine viktigste punkter i søknaden, så nøl ikke med å ringe. Og dersom du fikk noe ut av svarene de ga deg, så husk å referere til dette i søknaden.

2. Målet akkurat nå er å få invitasjon til jobbintervju – ikke å sikre deg stillingen

Det vil sikkert bety masse for deg dersom du får stillingen. Men tenker du for mye på det, kan hver setning plutselig bli litt farlig, og du kan bli tilbøyelig til å formulere deg mindre konkret og mer vag enn du ellers ville gjort.

Husk derfor på at søknaden din alene aldri vil sikre deg stillingen. Søknaden har i stedet som formål å skaffe deg jobbintervjuet. Med det faktum i tankene er det lettere å bevare motet og troen på deg selv. Og du vil bedre følge med i prosessen. Ett skritt av gangen.

3. Den gode innledning

Dropp høflighetsfraser som at du søker stillingen fordi du med interesse har sett deres annonse eller lignende. Slike floskler irriterer generelt mer enn de gagner. Din søknad vil da kun leses litt, som når du selv leser en reklameannonse – her mister du også interessen, hvis overskrift og de første linjene ikke gjør deg nysgjerrig eller virker relevant.

Tenk over hos hvilken type arbeidsplass du søker – og hvilken stilling – når du velger overskriften din. Vær ikke for cocky til en konservativ stilling eller for kjedelig til en kreativ stilling. Gjør deg gjerne tanker om din styrke og hvor gnisten din til arbeidet ligger, og hvor du har hatt suksessopplevelser tidligere. Da blir det lettere for deg å velge ord i din overskrift og innledning, hvor det både skal vise litt om deg og ditt forhold til hverdagen og oppgavene i virksomheten.

Tips:Føler du deg helt fortapt i innledningen og overhodet ikke får det til å fungere, så grip fatt i ett av kravene som er beskrevet i stillingsannonsen – og start med hva du kan bidra med på det punktet.

Da har du i alle fall sikret en viss relevans om ikke annet.

4. Besvar kravene til stillingen

Ha et øye til stillingsannonsen når du skriver søknaden, slik at du kan sjekke løpende at du ikke glemmer et viktig punkt. Er det mange punkter i stillingsannonsen, så konsentrer deg om å bemerke de viktigste.

Noen punkter kan være litt vanskelig å svare på, som f.eks. hvis virksomheten ønsker en person som er «resultatorientert», «selvstendig», «fungerer godt i en hektisk arbeidsdag» og i den dur. Her kan man ikke skrive «fungerer godt i en hektisk arbeidsdag» uten å spesifisere det.

Tips:Hvis du gjør det, at du vet at du fungerer godt i en hektisk arbeidsdag, er dette et resultat av at du i mange år arbeidet i en avdeling hvor du vekslet mellom å snakke med kunder, kvalitetssikre interne prosedyrer og klarere bestemte oppgaver på stramme deadlines – så er det her kjernen ligger.

5. Skriv deg inn i stillingen hvis mulig

Husk at søknaden din skal gi et hurtig budskap: Et framtidig innsyn om deg og bedriften sammen. I motsetning til din CV som forteller om din fortid. Men fortid og framtid kan kanskje kobles sammen. Og det virker sterkt!

Folk som er villige og som ønsker å levere kvalitet og handlekraft – folk som ser ut til å forstå den aktive hverdag i virksomheten – er alltid i høy kurs når det kalles inn til intervju. Vis at det er deg, og at du forstår hva du kan gjøre av forskjellig i virksomheten.

6. Få en du kjenner til å lese igjennom

Nå har du skrevet søknaden og rettet og lest igjennom den flere ganger. Men, vent litt med å sende den. For det skjer jevnlig, også for garvede tekstforfattere, at man stirrer seg blindt på sin egen tekst fordi man kjenner alt innholdet til fingerspissene – og da ser man kanskje ikke den dumme skrivefeilen som finnes, eller oppdager at 2 og 3 avsnitt kanskje burde vært byttet om, eller noe annet i den duren.

Derfor er det alltid en god ide å få en du kjenner til å lese igjennom søknaden med friske øyne – som siste ledd i korrekturen – før du sender den.

Søren Møller
Tekstforfatter, Jobindex