Jobbsafari

Skriv motiverte søknader

Alle eksperter er enige om at CV-et er langt viktigere enn søknaden. Det er den som skiller klinten fra hveten fordi den gir en rask oversikt over hvem søkerne er og hva de kan. Så hvorfor skal du bruke krefter på å skrive søknader? Blir de i det hele tatt lest?
Jobbsafari Media2.11.2023·5 min lesetid

Det korte svaret er «Nei, ofte blir de ikke lest». Men av og til blir de lest, spesielt hvis du evner å gjøre dem spennende nok å lese og ellers tilfører bedriften noe ny viten.

Du er et produkt/en ytelse du skal selge

Å skrive en søknad handler utelukkende om salg og markedsføring! I et foredrag jeg overvar for ikke lenge siden opplevde jeg en rådgiver som sa det meget treffende: «Det var først da jeg begynte å anse meg selv som et produkt eller en ytelse jeg skulle selge til bedriften, at jeg for alvor begynte å trenge gjennom og rent faktisk ble invitert til jobbintervjuer».

Søknaden er kanskje ditt viktigste salgsbrev. Så tenk deg om og tenk på mottakeren. Det er sikkert ikke overraskende at all kommunikasjon (verbal, non-verbal og skriftlig) har en avsender og en mottaker, og at det også gjelder søknader. Så hvis du, kjære søker, gjør deg selv en tjeneste og tenker mer på mottakeren (ser på tingene med mottakerens øyne), vil det være lettere for deg å trenge gjennom støy og alle filtre.

Og du kan være 100% sikker på at alle dine fremtidige, potensielle arbeidsgivere sitter med søknaden din og stiller seg selv det samme spørsmål: «What’s in it for me/us?». Så hvis du med søknaden din kan svare på det, uten dermed å virke arrogant eller bedrevitende, så har du kommet langt, lenger enn 95% av alle søkerne, faktisk.

Husk EFU-modellen når du vil treffe mottakeren

Du når best frem med ditt budskap når du sender på mottakerens frekvens. Det kan du gjøre ved å benytte EFU-modellen, som i bunn og grunn er verdens beste (og enkleste) kommunikasjons- og salgsmodell. Den handler om å få oversatt Egenskaper (E) (som du fremhever ved deg selv) til Fordeler (F) som til slutt blir Utbytte (U) for bedriften. Det er deres «What’s in it for us».

Hvis du kan få den modellen inn i din kommunikasjon i søknaden kan jeg nesten love deg at du kommer til flere intervjuer. Du får i hvert fall skrevet langt mer interessante og relevante søknader, idet du snakker til bedriften og viser interesse for det som betyr noe for dem.

Husk også AIDA-modellen

På 70-tallet ble denne modellen utviklet når man skulle trene personalet i å skrive gode og målrettede Direct Marketing-brev til kampanjer. Modellen passer også meget godt til søknader.

A (Attention) – med overskriften søker du bedriftens oppmerksomhet
I (Interest) - med motivasjonsfeltet retter du deg mot deres interesse for å vite mer om din interesse
D (Desire) – med gode avsnitt om din faglige og personlige kompetanse, gjennom bruk av en god historie og EFU-modellen, snakker du til dem i deres verden og pirker i deres «desire».
A (Action) - med en god avslutning og synlige kontaktdata, gjør du det lett for dem å ta kontakt med deg og invitere deg til intervju.

Vil du ha hjelp med søknaden?

Du kan også få direkte og personlig hjelp og rådgivning. Det er ofte en god ide å få en karriererådgiver til å hjelpe deg.

Ni gode råd til søknaden:

Max 1 side: Søknaden skal maksimalt fylle en side.

Tenk på språkbruk: Språket skal naturligvis være lett forståelig. Tenk også på å få mer «Du/Dere», «Virksomhetens navn», «Bransjen» og «Avdelingen» med i søknaden, og luke ut «Jeg», «Meg, «Mitt» og «Mine». På den måten får du skrevet mer direkte til bedriften, og får rettet ditt fokus mot deres behov.

Fengende overskrift: Ni av ti studenter starter med en overskrift, og det er godt. Dessverre er overskriften ofte: «Søknad på stilling som XXXX i bedrift Y». Og når ni av ti stort sett skriver det samme, skiller dessverre ikke din søknad seg ut. Så start med en spennende overskrift, frisk eller «catchy», en overskrift som gjør at du selv ville lese videre i søknaden, hvis du skulle rekruttere til stillingen. Kunsten er å fange leserens oppmerksomhet og interesse, så han/hun ikke kan vente med å lese videre.

Fortell om din motivasjon til å søke stillingen. Det er langt mer interessant for bedriften å lese om deg, din motivasjon og hvorfor du «Bare må ha» denne jobben. Du behøver ikke skrive at du er interessert i jobben (det vet de godt, hvis ikke hadde du ikke søkt), men mer hvorfor det er spennende og hva som har vekket din motivasjon (f.eks. bedriften, arbeidsoppgavene, bransjen).

Tilfør noe nytt og unngå gjentakelser. Hvis du bruker de første fem til syv linjene på å gjenta noe som allerede står i ditt CV, blir søknaden bare en kjedelig gjentakelse og du forteller ikke bedriften noe nytt og spennende.

Faglig og personlig kompetanse. Dette er viktig og du skal fortelle om hva som gjør deg til en kompetent og interessant kandidat til stillingen. Du skal gjøre det på en måte som hjelper bedriften i deres oversettelsesprosess med å få oversatt dine kvaliteter til utbyttet (bonus og merverdi) det skaper for bedriften å få deg som ansatt med dine ressurser. Så tenk på EFU-modellen.

Fortell gode historier. Alle kan skrive (og skriver) de samme ting når de skal fortelle om sin kompetanse. Målrettet, resultatorientert, besluttsom, lederpotensiale, undervisningserfaring, open minded, empatisk, dynamisk, lagspiller, men som en klok mann en gang sa «You can’t compensate from experience». Så det beste du kan gjøre for å virke oppriktig og seriøs er å fortelle om erfaringen du har fått tidligere, som belyser noen av de fortreffeligheter du skriver om deg selv i søknaden.

Avslutt på toppen. Vis at du har selvtillit og stoler på deg selv når du avslutter søknaden. Avslutt med «Jeg ser frem til å bli invitert til intervju» eller den litt mer moderate «Jeg ser frem til å høre fra dere». Disse setningene har den salgsmessige genialitet at du retter deres fokus bort fra nei’et og avslaget, og over mot ja’et og invitasjon til intervju.

Lagre dokumentene i PDF-format. Det burde være overflødig å skrive det, men likevel. For å unngå at formatet forsvinner må du huske å lagre i PDF-format. Dette gjelder også for CV’et; lagre alltid i PDF.

Lars Ulrik Jeppesen, 
Karrierekonsulent, CA a-kasse