Jobbsafari

Viktig tjenesteoppdatering om Jobbsafari

Vi vil gjerne informere dere om en viktig utvikling på plattformen vår. Sommeren 2023 ble Jobbsafari.no en del av Jobbland-familien. Jobbland er en del av et ledende nordisk rekrutteringsmarkedsføringsselskap og en jobbmarkedsplass med millioner av brukere i Finland, Sverige og Norge.
Jobbsafari Media19.12.2023·2 min lesetid

Som en del av denne overgangen er vi glade for å kunngjøre noen endringer og oppdateringer på nettstedet vårt:

Overgang til nytt nettsted: Vi vil overføre driften av Jobbsafari.no til Jobbland fra 28.12.2023–31.12.2023. I denne perioden kan nettsiden være midlertidig utilgjengelig.

Nytt brukergrensesnitt: Fra og med 1. januar 2024 vil du oppleve et helt nytt brukergrensesnitt på Jobbsafari.no. Denne oppdateringen har som mål å forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten.

Overføring av Jobbagenter: Dine eksisterende Jobbagenter vil automatisk bli overført til det nye nettstedet, slik at du kan fortsette å søke etter jobb.

Midlertidige funksjonsbegrensninger: Noen funksjoner, som for eksempel endring av Jobbagent, vil være midlertidig utilgjengelige under overgangen. Vi jobber for å gjenopprette full funksjonalitet så snart som mulig.

Utgåtte funksjoner: Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner, blant annet CV-banken, lagrede jobber, persontypetest, tidligere søknader, meldinger og historikk, ikke vil være tilgjengelige på den nye plattformen. Vi anbefaler at du lagrer all nødvendig informasjon fra disse seksjonene før 28. desember 2023.

Avvikling av appen: I tillegg vil Jobbsafaris mobilapp også bli avviklet. Vi oppfordrer brukerne til å gå over til å bruke det nye nettstedsgrensesnittet for alle jobbsøkingsbehov.

Fremtidig utvikling: Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling av plattformen vår. Se frem til nye og forbedrede funksjoner som kommer i 2024.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du finner kundestøtten vår her

Takk for at du fortsetter å bruke Jobbsafari.no. Vi ser frem til å betjene deg bedre med disse kommende endringene.

Jobbsafari.no is a part of the Jobbland family: Key Updates to the Services 

Jobbsafari.no is now part of the Jobbland family and is undergoing significant updates. Key changes include a transition to a new website from December 28th to 31th, 2023, during which the site may be temporarily unavailable, and the introduction of a new user interface effective January 1st, 2024, aimed at improving user experience and functionality.

Existing job watches will be automatically transferred to the new site, although some features like modifying job watches and others including the CV bank, previous applications, messages, and history will not be available in the new platform and will be discontinued. 

We encourage users to save any necessary information before December 28, 2023. Additionally, the Jobbsafari mobile app will be discontinued, and users are advised to use the new website interface for all job search needs. We're committed to continuous improvement and are excited about new features coming in 2024. We appreciate your patience and support during this transition. In case of any questions, you can find our customer service here.