Jobbsafari

Samspill mellom sjefen og med­ar­bei­der­ne

Medarbeidarsamtalen legger basis for en gjensidig utveksling av tanker og ideer rundt planlegging, arbeidsresultat og forholdene på arbeidsplassen. Men for å lykkes med det, krever det forberedelser.
Jobbsafari Media2.11.2023·3 min lesetid

En medarbeidersamtale som i blant kalles for utviklingssamtale eller pluss-samtale, er en planlagt og regelmessig diskusjon mellom sjef og medarbeider. Hensikten har dobbel betydning: både den individuelle medarbeideren og bedriften skal utvikles.

Det betyr at man foruten å prate om sånt som mål og stragiske planer, også diskuterer medarbeiderens personlige behov og utvikling. Derfor må samtalen preges av gjensidighet og ikke forvandles til et forhør fra sjefens side. Håndteres medarbeidersamtalen feil, kan det oppleves som meningsløst og tidkrevende.

Med riktig opplegg er det derimot en utviklingsmulighet for både deg og din sjef. Du får uforstyrret tid til å prate gjennom din situasjon når det gjelder arbeidsoppgaver, samarbeidsklima, arbeidsmiljø, kompetenseutvikling og fremtidsplaner.

For din sjef innebærer samtalen en mulighet til å motivere deg og de øvrige ansatte på avdelingen til å gjøre en enda bedre jobb, og blir på den måten et redskap for å nå bedriftens hovedmål. Men det er også en utmerket anledning for sjefen å fange opp nye ideer som kan være til nytte i arbeidet.

Hva skal du tenke på?

Siden en medarbeidersamtale gir deg anledning til å diskutere dine arbeidsoppgaver og muligheter for utvikling, er det viktig å være skikkelig forberedt. Sørg derfor for at du i god tid får informasjon av din sjef om hensikt og formål med samtalen, slik at du i fred og ro kan tenke gjennom de forskjellige punktene. Har dere hatt medarbeidersamtale tidligere, er det bra å se tilbake på hva dere ble enige om den gangen og hvilke mål dere satte opp.

I forberedelsen inngår også at du tenker gjennom dine styrker og hva du konkret har bidratt med for at bedriften skal fungere og utvikles. Tenk også på om det finnes noen kurs eller videre utdanning som du kan ta for å styrke din kompetanse. Sørg for å motivere hvorfor det kan være bra for deg personlig, men opplys også om hvordan avdelingen og kanskje til og med bedriften kan dra nytte av det.

En bra medarbeidersamtale skal dekke alle deler av jobben din. Det betyr både å se tilbake på hvordan du har lykkes så langt og diskutere dine forventninger for fremtiden. Sørg for at samtalen rundes av med at du får en personlig plan for din videre utvikling og at du og din sjef blir enige om hvordan og til hvilken tid dere skal gjøre en oppfølging. Da blir samtalen også et effektivt redskap til å skape delaktighet og til å legge basis for forandring og forbedring.

Tid for sammendrag:

  • Forbered medarbeidersamtalen nøye
  • Tenk gjennom om det finnes spesifikke områder som er viktige å fokusere på
  • Velg en nøytral plass for samtalen som skaper et bra samtaleklima; helst ikke på sjefens kontor
  • Sett av tilstrekkelig med tid
  • Unnvik å prate lønn - ta det på et annet møte
  • Dokumenter hva dere har kommet frem til for videre oppfølging
  • Glem ikke å være aktiv etter medarbeidersamtalen slik at de tiltak dere tok beslutning om blir gjennomført

Erik Larsson, 
Hedengren Media