Jobbsafari

Kjenner du igjen var­sel­sig­na­le­ne?

Flere og flere ansatte føler seg presset. Studier viser at nesten hver tiende av alle fagfolk føler seg psykisk dårlig på grunn av jobben.
Jobbsafari Media2.11.2023·3 min lesetid

I avisen Chef, påpeker professor Marie Åsberg at situasjonen egentlig er mer bekymringsfull enn så. Antallet sykefravær øker sammenhengende og ikke minst når det gjelder utmattelsessyndrom og andre stressrelaterte sykdommer.

I henhold til SCB, har sykefraværet i forbindelse med stress, doblet siden 2010. Det betyr at problem som uro, angst, søvnproblem, utmattelsessyndrom og depresjon i dag er den største grunnen til sykefravær som varer lenger en fjorten dager.

I følge Marie Åsberg, er det først og fremst de medarbeidere som ansees være dyktige, engasjerte og kreative som blir syke av stress og føler seg utmattet. Det finnes med andre ord anledning til å på alvor diskutere den vanlige arbeidskulturen som oppmuntrer til overtid og at man skal være tilgjengelig på kvelder og helger – ja til og med på ferien.

Mange som er stresset på jobben, har også fullt opp på fritiden og har i begge tilfellene en utfordring i å finne balanse mellom prestasjon og bedring. I følge psykologen Jelena Almazan, kan man ofte identifisere tre oppførsler som har en tydelig forbindelse med stressproblematikken:

 • Hastig oppførsel – å være utålmodig, holde høyt tempo og ha mange jern i ilden.
 • Perfeksjonisme – å alltid ville gjøre sitt ytterste og ha full kontroll (vanlig hos personer som søker bekreftelse gjennom prestasjoner).
 • Vanskelig å sette grenser og si nei – å alltid stille opp for andre, fikse saker og en vilje til å være imøtegående.

For den som ikke klarer å skape balanse mellom aktiviteter og gjenoppretting, kommer søvnproblem, depresjon og andre varselsignal heller før enn senere. Da er det på høy tid å bytte spor og se til å fylle på med ny energi uansett om det er søvn. mosjon, sosiale aktiviteter eller avspenningsøvelser.

Problemet er at mange velger bort disse «energi-kicker» når de behøves som mest. Det gjør at de energislukende aktivitetene – jobb, uro, prestasjonskrav, kontrollbehov etc. – ubønnhørlig tar over. Går den prosessen for langt, slår kroppen seg vrang. I følge Jelena Almazan, gjelder det først og fremst få orden på sin søvn – et problem som stort sett hver fjerde svensk lider av. Har man et for høyt spenningsmodus på jobben, resulterer det nesten alltid i søvnproblem. Da er det lett å havne i en vond sirkel: brist på søvn leder til økt stressbelastning som videre leder til ytterligere søvnforstyrrelser som igjen leder til kronisk stresstilstand – og så videre...

Et annet tips er regelbundet å legge inn korte pauser, gjerne med avspenningsøvelser i løpet av arbeidsdagen. Se også til å slappe av ordentlig noen timer før du går til sengs. Det letter om du skaffer deg rutiner på kvelden – dusj, legg klær i ordning, ta hånd om blomstene eller hva som helst som får en på andre tanker.

Nå handler ikke stress bare om å ha for mye å gjøre, det er ganske vanlig for alle og enhver i blant. Det blir et problem når man føler at man ikke lenger er herre over sin egen situasjon.

Det finnes mange varselsignaler og noen av de vanligste er:

 • Forstyrret søvn
 • Kronisk trøtthet
 • Synkende humør
 • Dårlig hukommelse
 • Konsentrasjonsvanskeligheter
 • Diffuse smerter i kroppen
 • Tilbakevendende infeksjoner
 • Uforklarlig svimmelhet

Erik Larsson, 
Hedengren Media