Jobbsafari

Jobb­søk­na­den skal selge deg på 15 sekunder

Målet med jobbsøknaden er selvsagt å komme forrest i køen av de mange søkere. Din søknad skal fenge leseren på 15 sekunder. 15 sekunder er tiden søknaden har til rådighet for å ende i riktig bunke.
Jobbsafari Media18.12.2023·3 min lesetid

Forestill deg at du er personalsjef i et større selskap som søker en regnskapsassistent. Du har jobbet hardt med å utforme en velformulert og informativ stillingsannonse, og du håper den vil tiltrekke seg en rekke velkvalifiserte søkere. 10 dager etter at annonsen sto på trykk har du 150 søknader liggende på skrivebordet. Hva gjør du nå? Du vil naturligvis raskt gjennomgå søknadene. Legg merke til at det står «raskt gjennomgå». Ingen personalsjef vil på dette tidspunkt gå dypere inn i de enkelte søknadene.

Den første gjennomgang har til hensikt å gjøre en grovsortering. Normalt vil grovsorteringen ende opp i tre bunker. Første bunke heter «intervju», og andre bunke er «mulig intervju». Den tredje bunken er «avslag». Din søknad SKAL overleve grovsorteringen. Evner du ikke å skrive en søknad som umiddelbart forteller om dine relevante kvalifikasjoner i forhold til jobben, vil den neppe overleve grovsorteringen. Og da er alt tapt! Alle dine gode og relevante kvalifikasjoner og personlige egenskaper betyr ingenting hvis din søknad havner i gal bunke.

Du skal gjøre alt du kan og bruke de virkemidler du har, for at søknaden din skal komme i riktig bunke! Kanskje har du aldri tenkt over at du har en lang rekke logiske virkemidler til rådighet, som all erfaring tilsier vil fungere. Bruk dem! Disse virkemidler gir ikke 100% garanti for å komme til intervju, men sjansene øker dramatisk!

Her er et par av virkemidlene som vil virke positivt på den som skal lese søknaden din, og som etter 15 sekunder vil vurdere hvilken bunke din søknad skal legges i.

  • Din søknad skal være lett å finne frem i. Den skal være visuelt oversiktlig og den skal i alle detaljer signalisere kvalitet
  • Språket skal være korrekt og flytende
  • På 15 sekunder skal du fortelle leseren hva du kan i forhold til kravene jobben stiller

Nå kan du mene at det er umulig å få med alt på forsiden av søknaden, når alt skal fortelles på bare 15 sekunder. Det er umulig, det har du selvsagt rett i. Benytter du imidlertid nedenstående virkemidler, som erfaringsmessig svært få gjør, vil du kunne løse problemet. Dermed bringes du og dine kvalifikasjonen frem i forreste rekke, eller øverst i riktig bunke.

Du skal omhyggelig utarbeide og sende:

  • En forside hvor du kort skisserer kvalifikasjonen dine i forhold til jobbens krav. Det er oversiktlig og kan på 15 sekunder fortelle leseren at du er en interessant søker som skal kikkes nærmere på senere.
  • Et resyme over de arbeidsoppgaver mv du har hatt i tidligere jobber. Dette resyme skal selvsagt vektes i forhold den aktuelle stillingens krav.
  • Et CV som er en stikkordsoversikt data og utdanning med tidsangivning.

Alle virkemidlene er relativt logiske å bruke, og du vil sikkert flere ganger spørre deg selv; hvorfor har jeg aldri tenkt på den måten? Svaret på det spørsmålet må du selvsagt avgjøre selv. Felles for alle virkemidlene er at de vil bringe deg frem i forreste rekke fordi du skiller deg positivt ut fra alle de andre søkerne. Man kan si at du ligger øverst i riktig bunke.

Og å skille seg ut positivt er nøyaktig hva effektiv, situasjonsorientert jobbsøking dreier seg om!

Jørn Lauesen