Jobbsafari

Jobb­sø­ke­re setter ikke nok fokus på in­ter­kul­tu­rel­le kom­pe­tan­ser!

Er det vanskelig å få jobb? Fortvil ikke. Her kommer noen gode råd for en litt annerledes tilnærming.
Jobbsafari Media18.12.2023·3 min lesetid

Utbredelsen av Internett har gitt arbeidsgivere muligheter for finne kvalifisert arbeidskraft både i og utenfor landet. Når du søker arbeid er det derfor viktig å fokusere på deg selv som en merkevare, du må selge deg til arbeidsgiveren og overbevise dem om at akkurat du er den rette kandidaten for den gitte stilling.

Verden blir mer globalisert for hver dag som går. Ulike kulturelle dimensjoner er integrert i vårt daglige liv og på mange arbeidsplasser. Interkulturell kompetanse blir derfor mer og mer viktig. Dette er et relativt nytt krav for mange arbeidsplasser og stammer fra masseglobaliseringen av dagens virksomheter.

Verdien av interkulturell kompetanse i arbeidslivet

Interkulturell kompetanse er et «buzzword» i utdannings- og arbeidsmiljøer, men hvordan verdsetter arbeidsgivere slike ferdigheter? Og hvilke konkrete ferdigheter er det arbeidsgivere faktisk leter etter?

Vi kommer alle fra ulike kulturelle bakgrunner. Kultur er noe som sitter dypt inne i oss, uten at vi vet det. Det er måten vi handler, tenker og snakker. For å fungere i et miljø hvor ulike dimensjoner av kulturer eksisterer, må vi forstå og verdsette hverandres forskjeller.

Interkulturell kompetanse er evnen til å arbeide effektivt med andre kulturer gjennom en forståelse av holdninger og skikker i andre land eller organisasjoner. Det handler også om å ha åpent sinn når du arbeider med mennesker fra ulike kulturer.

Industrien blir stadig mer internasjonalisert, og det er ikke uvanlig å håndtere og arbeide med mennesker fra ulike kulturer. Bedrifter trenger å kommunisere og arbeide sammen for å oppnå forretningsmessige mål. Dette er grunnen til at interkulturelle ferdigheter er så viktig for mange arbeidsgivere. Dette er også grunnen til at opplæring i interkulturell kompetanse er nyttig for alle som arbeider i et internasjonalt og flerkulturelt miljø, enten det nå er ansatte i offentlig sektor, leger og sykepleiere, eller forretningsreisende som arbeider med kolleger eller kunder med ulik kulturell bakgrunn. Interkulturell kompetansetrening øker folks ferdigheter og dermed fremtidige jobbmuligheter. Det handler om å utvikle 'People skills' som betyr evnen til å håndtere personer med følsomhet og empati.

Hva er de viktigste kriteriene for å være tverrkulturelt kompetent, og hvordan kan du forbedre denne kompetansen?

Dine foreldre og omgivelser har spilt en viktig rolle i å lære deg verdiene av toleranse, respekt og lojalitet overfor andre kulturer. I skoletida har du også mottatt "tverrkulturelt input", for eksempel i geografi eller historie, hvor du har fått en grunnleggende kunnskap om andre land og skikker. Studier i utlandet, reiser, expat arbeid, samhandling med andre nasjonaliteter, bidrar til å sette kursen mot en lederkarriere i et internasjonalt miljø. Frivillig arbeid er også en god måte å lære interkulturelle ferdigheter og forbedre din CV på. Gjennom frivillig arbeid kan du oppnå viktige kulturelle kompetanser fra prosjektarbeid, team-arbeid og generell samhandling med ulike mennesker fra forskjellige kulturer. Et opphold i utlandet kan også være svært verdifullt for deg - men suksessen avhenger til syvende og sist av ditt eget initiativ.

Interkulturell kompetanser som har vist seg å være viktig for arbeidsgivere er:

  • Evnen til å forstå ulike kulturelle kontekster og synspunkter
  • Respekt for mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn
  • Kjennskap til fremmede språk

Slike ferdighetene er høyt verdsatt fordi folk som innehar dem:

  • Kan innbringe nye kunder
  • Fungerer godt i ulike team
  • Understøtter din organisasjons omdømme og merkevare

Web 3.0 har bidratt til globalisering og gjort det enkelt og praktisk å kommunisere med mennesker over hele verden. Enten det er over Skype, blogger, nettsteder eller sosiale medier, da bidrar disse mediene til å utvide ditt interkulturelle nettverket og gi deg viktige interkulturell kompetanse, som din neste arbeidsgiver leter etter. Videre er det viktig å huske at kulturelle forskjeller ikke er det eneste som skjuler seg bak nasjonale grenser, for selv innenfor et lands grenser vil du finne flere dimensjoner av kultur og normer.

Hva har du allerede av de erfaringer fra utlandet? Har du andre ideer om hvordan du kan fremme interkulturelle kompetanse?

Innlegget er skrevet av digital markedsføring spesialist Sarah Tramm på vegne av Vistaprint.no. Vistaprint er et internasjonalt selskap med kontorer over hele verden. Vistaprint er spesialister på markedsføringsmateriell som visittkort, brosjyrer og websider for små og mellomstore bedrifter.

Sarah Tramm, Digital markedsføringsspecialist