Jobbsafari

Jakten på den passive medarbeider

I en verden hvor arbeidsmarkedet er i konstant endring, og hvor den digitale revolusjonen stadig påvirker hvordan vi søker etter og finner jobber, har det oppstått en debatt rundt hvilke typer jobbsøkere som er mest attraktive for arbeidsgivere.
Jobbsafari Media10.6.2024·3 min lesetid

I en verden hvor arbeidsmarkedet er i konstant endring, og hvor den digitale revolusjonen stadig påvirker hvordan vi søker etter og finner jobber, har det oppstått en debatt rundt hvilke typer jobbsøkere som er mest attraktive for arbeidsgivere. Er det de passive jobbsøkerne, de som ikke aktivt ser etter ny jobb, men som kan være åpne for nye muligheter hvis de blir presentert for dem? Eller er det de aktive jobbsøkerne, de som dedikert søker etter og ønsker seg nye utfordringer?

Tradisjonelt har en del arbeidsgivere og rekrutteringsfirmaer hevdet at de passive jobbsøkerne er de mest verdifulle, ettersom de ofte er ansatt i gode stillinger og dermed antas å være høyt kvalifiserte. Denne oppfatningen har ledet til strategier rettet spesifikt mot å tiltrekke seg denne gruppen, ofte på bekostning av de aktive jobbsøkerne. Men er dette en taktikk som holder mål i 2024?

Hva sier forskningen?

Nylige undersøkelser og analyser stiller spørsmål ved den tradisjonelle oppfatningen om de passive jobbsøkernes overlegenhet. En analyse utført av ASE viser at de viktigste grunnene til at medarbeidere velger å søke ny jobb, ligger i det psykologiske arbeidsmiljøet, spesielt utilfredshet med arbeidsoppgaver og ledelsen. Kjedelige arbeidsoppgaver og dårlig ledelse driver over halvparten av lønnsmottakerne til å skifte jobb, mens utilfredshet med lønn kommer på en tredjeplass.

Dette tyder på at mange ansatte er alt annet enn passive i sin tilnærming til arbeidslivet. De er ambisiøse og søker etter steder hvor de kan få utløp for sin kreativitet og drivkraft. De ønsker seg oppgaver som engasjerer og en arbeidsplass som verdsetter dem. Denne erkjennelsen utfordrer ideen om at det først og fremst er de som ikke søker aktivt som er de mest attraktive kandidatene.

Hvordan nå ut til de beste kandidatene?

Så hvordan kan arbeidsgivere best tilnærme seg dette skiftende landskapet? For å tiltrekke seg de virkelig dyktige og engasjerte kandidatene, må man først og fremst anerkjenne at mange av disse allerede søker nye utfordringer aktivt. Det er ikke nok å satse på å fange oppmerksomheten til de som kanskje kunne tenke seg å bytte jobb hvis de perfekte mulighetene skulle by seg.

I stedet bør arbeidsgivere:

  • Skape engasjerende og utfordrende arbeidsoppgaver som appellerer til talentfulle og motiverte individer.
  • Fokusere på å formidle bedriftens verdier og visjoner, og hvordan disse resonnerer med potensielle ansattes personlige og profesjonelle mål.
  • Bruke moderne rekrutteringskanaler effektivt, inkludert sosiale medier og digitale jobbplattformer, som er der de aktive jobbsøkerne finner informasjon.
  • By på en attraktiv pakke som inkluderer ikke bare konkurransedyktig lønn, men også muligheter for faglig utvikling og karrierevekst.

Vekten av tilpasning og nyskapning

Det er også viktig for arbeidsgivere å anerkjenne og verdsette egenskapene til de som ønsker å utfordre status quo. Dette kan være nøkkelen til innovasjon og vekst. Som det gamle ordtaket går: "Det fornuftige mennesket tilpasser seg verden; den ufornuftige insisterer på å prøve å tilpasse verden seg." I dagens raskt skiftende arbeidsmarked er det de "ufornuftige", de som ønsker å skape endring og utvikle nye måter å gjøre ting på, som ofte fører til de mest betydningsfulle fremskrittene innen en bransje eller en organisasjon.

Jakten på den passive medarbeider kan virke som en trygg strategi for å tiltrekke seg "kvalifiserte" kandidater. Men i lys av nyere forskning og skiftende arbeidsmarkedsdynamikker, er det kritisk for arbeidsgivere å reorientere seg mot en mer inkluderende og dynamisk rekrutteringsstrategi. En strategi som verdsetter initiativ, nysgjerrighet, og ønsket om vekst like mye som – om ikke mer enn – den passive tilgjengeligheten.

I 2024 må arbeidsgivere være mer fokuserte enn noensinne på å skape en kultur og tilby muligheter som tiltrekker seg de virkelig ambisiøse og talentfulle individene. Dette er de som aktivt søker etter nye utfordringer og som kan drive virksomheten fremover. Ved å anerkjenne og verdsette disse kvalitetene, kan organisasjoner sikre seg tilgang til et arbeidsmarked fylt med engasjerte, nyskapende og dyktige medarbeidere som vil bidra til å forme fremtiden.