Jobbsafari

Husk å si takk!

Jeg hørte en historie her om dagen. En leder hadde en nokså stor, triviell og manuell oppgave: Hundrevis av invitasjoner skulle sendes ut som brev – ikke alle skulle ha samme innhold. Noen skulle inneholde både agenda og påmeldingsblankett, andre skulle bare ha selve invitasjonen. Det sier seg nesten selv at tiden var knapp …
Jobbsafari Media2.11.2023·2 min lesetid

Heldigvis hadde denne lederen en dyktig og ansvarsfull sekretær som hjalp til med oppgaven. Det tok dem hele dagen å sortere, pakke og frankere. Sent på ettermiddagen, da de var ferdige, sa lederen "tusen takk for hjelpen, det var veldig fint." Sekretærens reaksjon på denne takken var overraskelse – og glede. Hun gjorde jo bare jobben sin!

Det er helt utrolig hvor sjelden man får takk for bryderiet. Det skyldes sannsynligvis at altfor mange ledere tar for mye for gitt – "det er jo jobben hans/hennes!" Jo da, men likevel kan man godt uttrykke sin takknemlighet for god innsats. Det koster ikke noe ("takk er kun et fattig ord"), men det har en utrolig effekt. Den som blir takket, føler seg sett og verdsatt. Lederen får samtidig plassert seg positivt i medarbeiderens bevissthet, og sannsynligheten for et positivt svar neste gang man ber om hjelp, har steget ganske betraktelig. Det kan altså lønne seg å si takk; selv om man tar lederegenskapene sine og gjemmer dem bort og utelukkende fokuserer på forretningene, er det altså en god idé å si klart og tydelig takk.

I et annet innlegg har jeg skrevet om ord som dreper kommunikasjonen. Det er det vi sier, som betyr noe. Husk at vi ikke vurderes etter våre hensikter og intensjoner, men etter andres vurdering av hvordan vi oppfører oss! Måten vi kommuniserer på – det vi sier og uttrykker – er en veldig stor del av vår atferd. Nøkkelen til god kommunikasjon kan godt være et "Tusen takk …" Det viser en atferd der andres innsats blir lagt merke til og verdsettes. Det finnes nesten ikke noe verre enn å ha utført en oppgave godt og med gode resultater, for deretter å bli "ignorert". Etter selv i mange år å ha hatt en oppfatning av at "hvis alt går på skinner, behøver jeg ikke å 'blande meg inn'". Helt feil – det er jo nettopp her at jeg skal blande meg inn med et "Tusen takk" eller "Det var flott".

Med fare for å fornærme noen, kan man sammenligne dette med å oppdra en hundevalp. Man kan velge en strategi der man straffer valpen hver gang den tisser på gulvet, eller man kan si "flink bisk" og gi den en hundekjeks når den "sier fra" og vil ut og tisse på gaten eller i hagen. Overført til menneskeledelse kan man velge å påpeke feilene, eller man kan fokusere på å legge merke til det positive og si "takk" (man bør vel neppe si "flink bisk" til en medarbeider…). Jeg blir mer og mer sikker på at man får mer av den adferden man bemerker og kommenterer og oppmuntrer – så hvorfor ikke gjøre det?

Henrik Christensen
Jobindex