Jobbsafari

Fire di­si­pli­ner en god leder er mester i

Alle vet at det er forskjell på ledere. Noen er bedre enn andre, og mange har prøvd å definere hva det er som skiller en god leder fra en mindre god leder. Adrian Gostick og Chester Elton har gitt oppskriften i “The Carrot Principle”.
Jobbsafari Media18.12.2023·2 min lesetid

Setter klare mål

En god leder er flink til å sette klare og tydelige mål. Disse målene er direkte knyttet til selskapets overordnede mål og gir den enkelte medarbeider tydelige retningslinjer for hvordan vedkommende kan bidra positivt til selskapets overordnede suksess. Denne evnen er direkte proporsjonal med medarbeidertilfredsheten og er den disiplinen som har størst betydning. Hvis du er leder, prøv å tenke på hvor god du er til dette. Kan du forklare hver enkelt medarbeiders individuelle mål i forhold til selskapets mål? Flott hvis du kan det - spør evt. medarbeiderne dine om de selv kan forklare målene sine, uten din hjelp …

Kommuniserer åpent

Det er ikke noe som er verre for en medarbeider enn å være ”utenfor”. Det er den viktigste enkeltfaktoren for utilfredshet. Kommuniserer du åpent og ærlig? Vet medarbeiderne dine hvordan selskapet klarer seg på alle områder, kjenner de alle mål, og forstår de strategien?

Bygger opp tillit

I organisasjoner hvor man har tillit til lederne, er det et større engasjement fra medarbeiderne. Hvis en medarbeider har tro på at lederen vil det beste for ham/henne, er vedkommende også villig til å yte det lille ekstra som skal til for at de skal lykkes sammen. Har medarbeiderne dine tillit til deg? Hvordan vet du det?

Holder alle ansvarlige

Har man lovet noe, holder man det. En god leder sørger for at alle lever opp til det de har lovet, og sørger for konsekvent oppfølging. Dette betyr at både suksess og fiasko må få konsekvenser – ofte er det bare fiaskoen som kommer på agendaen.

Ledere som behersker disse fire disiplinene, er gode ledere. Gostick og Elton legger også til anerkjennelse som en drivkraft for de fire disiplinene, og riktig anvendt gir dette enda bedre resultater. Deres tanker om ledelse er forståelige og meningsfulle. Noen av tipsene for anerkjennelse kan man kanskje utelukke (blant annet at en ansatt skal ha lov til å ringe venner og familie i utlandet for selskapets regning ...) - andre tips er ganske relevante.

Henrik Christensen, 
Jobindex