Jobbsafari

5 tips til lønns­for­hand­lin­gen

Still deg på den andre siden av forhandlingsbordet og få 5 tips til lønnsforhandlinger fra en leder som har forhandlet lønn mer enn 250 ganger.
Jobbsafari Media2.11.2023·3 min lesetid

Rekrutteringsdirektør i Jobindex, Thomas Dahlgaard, har vært i HR-bransjen siden år 2000. Han har vært i lønnsforhandlinger mer enn 50 ganger i forbindelse med nyansettelser. Utover dette har han også forhandlet lønn ved årlige lønnssamtaler mer enn 200 ganger. Her deler han sin erfaring med oss, slik det virker for ham når han diskuterer lønn ved jobbsamtale.

Thomas` 5 beste tips for å få det ønskede beløp på lønningsslippen ved jobbskifte er:

1. Undersøk statistikk, hva får en person med tilsvarende utdannelse og erfaring i en tilsvarende virksomhet

Det er urealistisk å be om 20.000,- kroner mer enn en tilsvarende person i en lignende stilling. Dersom du skyter så mye over målet, fremstår du som useriøs. Med et ambisiøst, realistisk lønnsforslag vil du bli tatt seriøst.

2. Anskueliggjør din erfaring og hvordan arbeidsgiveren kan utnytte den

Hvis lederen forstår at du kan levere hurtig og at du ikke presser avdelingen mye i en innkjøringsperiode, er det mer sannsynlig at du får gjennomslag for dine lønnsønsker.

Fortell i samtalen at du har erfaring med for eksempel prosjekttypen, salget eller kundetypen, og at du derfor kan levere hurtig (hvis det er tilfelle). Det kan også hende at du, der du tidligere har vært ansatt, på 2 måneder lærte et komplisert IT-system, eller ble virksomhetens beste selger. Fortell dette under forhandlingen – lederen har nødvendigvis ikke gransket alle detaljene i CV`en eller søknaden din, og han kan heller ikke lese tankene dine.

3. Vis at du har tenkt over tingene

Mange ledere vil gjerne ha ny inspirasjon inn i virksomheten, og kanskje åpne mulighet for å skape innovasjon. Så demonstrer at du har tenkt over hvordan dine erfaringer kan brukes i virksomheten eller til utvikling av virksomheten. En del kandidater skriver det allerede i søknaden, og dette kan utdypes i jobbintervjuet. Hvis du ikke har skrevet noe i søknaden, er det bra å forberede seg før intervjuet finner sted.

4. Rollen kan være generisk, men personen er unik

Det er et kjent fenomen i HR-bransjen at virksomheter ansetter ut fra kompetanse, men avskjediger på grunn av personlighet. Du er unik og stiller med dine spesielle erfaringer og trekk, på samme måte som din personlighet er viktig.

Hvis du for eksempel har søkt jobb innen kundeservice, og du er spesielt dyktig til å behandle utilfredse kunder, kan du inspirere kundetilfredsheten til det positive i virksomheten. Derfor kan nettopp du bringe verdi og kanskje noe helt nytt til virksomheten og stillingen, og det er her du er helt spesiell – også selv om jobbrollen kanskje ikke er det.

5. Ikke undervurder ditt egenverd

Er du kommet så langt at du sitter og forhandler lønn, så har virksomheten investert en del tid og kanskje tester i deg. De er sannsynligvis like interessert i å ansette deg som du er i å bli ansatt. Du bør ikke stille urealistiske lønnskrav i denne situasjonen, men du behøver heller ikke å legge ditt lønnskrav for lavt, siden du allerede sitter ved forhandlingsbordet.

Helene Bonne, Senior tekstforfatter, 
Jobindex