Jobbsafari

Elevene velger en jobbdatabase

Dette fenomenet gir et fascinerende innsyn i hvordan unge jobbsøkere navigerer i det moderne arbeidsmarkedet og hvordan arbeidsgivere kan tilpasse sine rekrutteringsstrategier for å møte dem der de er.
Jobbsafari Media14.5.2024·3 min lesetid

I en verden hvor det virker som om sosiale medier dominerer hver eneste aspekt av våre liv, kan det kanskje komme som en overraskelse at når det gjelder å søke lærlingplasser, foretrekker norske elever fortsatt den gode, gamle jobbdatabasen fremfor blinkende Instagram-stories eller Facebook-annonser. Dette fenomenet gir et fascinerende innsyn i hvordan unge jobbsøkere navigerer i det moderne arbeidsmarkedet og hvordan arbeidsgivere kan tilpasse sine rekrutteringsstrategier for å møte dem der de er.

Forstå hvorfor en jobbdatabase er foretrukket av elever

Vår forskning viser at 66% av elevene som søker lærlingplasser, benytter seg av jobbdatabaser. Det er en markant preferanse som ikke kan overses. Denne tendensen signaliserer viktigheten av klare, målrettede stillingsannonser. Elevene søker kvalitet og relevans i annonsene som de føler kan bringe dem ett skritt nærmere deres fremtidige karriere. Dette står i skarp kontrast til sosiale medier, som kun trekker til seg 3% av de unge jobbsøkerne. Denne forskjellen kan delvis skyldes elevers oppfatning av sosiale medier som en plattform for personlig og sosial interaksjon snarere enn serious jobbsøking.

Viktigheten av effektive stillingsannonser

Forbedringspotensialet i stillingsannonser er innlysende. En velutformet og målrettet stillingsannonse spiller en avgjørende rolle i rekrutteringsprosessen. Med 57% av søkerne som angir annonsens kvalitet som den eneste årsaken til deres søknad, understreker dette behovet for arbeidsgivere å fokusere på originalitet og relevans i deres annonsering. Den ideelle annonseteksten bør ikke bare informere om den ledige posisjonen, men også male et bilde av bedriftens visjoner, verdier og kulturen som venter den potensielle lærlingen. Dette betyr at bruk av visuelle virkemidler, som bilder og videoer, kan være spesielt tiltrekkende for denne demografien.

Bygge en målrettet plan for elever

Elevers tilfredshet med lærlingplassene deres tyder på at de fleste virksomheter gjør mye riktig. Hele 90% av elevene rapporterer om høy tilfredshet, og dette kan spores tilbake til både faglige utviklingsmuligheter og et godt sosialt miljø. Dette belyser viktigheten av å ha klare, målrettede planer for lærlinger som ikke bare fokuserer på den tekniske opplæringen, men også inkluderer personlig utvikling og integrering i bedriftskulturen.

Vær synlig hvor elevene forventer å finne deg

Synlighet er nøkkelen til å tiltrekke seg de rette kandidatene. Lærlingkonsulenter og HR-spesialister er i en unik posisjon til å bygge bro mellom elever og arbeidsplasser gjennom proaktive og engasjerende strategier. Å være tilstede på de plattformene hvor unge jobbsøkere tilbringer mest tid, er grunnleggende – men det betyr ikke nødvendigvis de tradisjonelle sosiale mediene. I stedet snakker vi om spesialiserte jobbdatabaser som er skreddersydde for målgruppen. Videoinnhold som viser ekte mennesker i relaterbare arbeidssituasjoner kan ha en spesielt kraftig virkning.

Undersøkelsen som danner grunnlaget for denne artikkelen, viser tydelig at elever foretrekker jobbdatabaser fremfor sosiale medier når de søker lærlingplasser. Det understreker også betydningen av kvaliteten på stillingsannonsen og den måten virksomheten presenterer seg selv på. For å tiltrekke seg de beste talentene, må arbeidsgivere tenke kreativt og målrettet. Dette innebærer å designe engasjerende stillingsannonser, bygge målrettede planer for utvikling av lærlinger, og ikke minst, være synlige der de unge faktisk leter etter jobber. Ved å følge disse strategiene, kan virksomheter ikke bare tiltrekke seg kvalifiserte elever, men også bidra til å forme fremtidens arbeidskraft.