Jobbsafari

Dette bør du tenke gjennom før du skifter jobb

Når tiden kommer for å vurdere et jobbskifte, er en prosess full av refleksjon og analyser uunngåelig.
Jobbsafari Media10.6.2024·2 min lesetid

Når tiden kommer for å vurdere et jobbskifte, er en prosess full av refleksjon og analyser uunngåelig. Et intervju med karriererådgiver Gisle Hellsten ved Universitetet i Oslo, understreker viktigheten av en klar og sterk motivasjon bak ønsket om å bytte jobb. Dette perspektivet er på mange måter en bærebjelke for enhver som står overfor karriereendringer i 2024.

Forstå din motivasjon og ønsker

Det første steget i prosessen med jobbskifte er å grundig kartlegge hva du har, og hva du ønsker deg. Hellsten påpeker betydningen av å være klar over hva man kan tilby en ny arbeidsgiver, og hva man håper å oppnå ved overgangen. Spesielt viktig er det å ikke la negativ erfaring fra forrige jobb overskygge dine profesjonelle kvaliteter eller dine intervjusvar.

I 2024, med arbeidsmarkedets stadige utvikling, har strategier for jobbskifte også tatt nye former. Sosiale medier og profesjonelle nettverk spiller en større rolle enn noensinne i å koble kandidater med potensielle arbeidsgivere. Det gjør at din online profil og nettverk blir avgjørende verktøy i jobbsøkerprosessen.

Viktige faktorer å vurdere før du bytter jobb

Dine Penger har utarbeidet en sjekkliste som er essensiell for alle som vurderer et jobbskifte:

  • Årslønn: Hva tilbyr den nye jobben sammenlignet med din nåværende situasjon?
  • Pensjonsordning: Er det en ytelses- eller innskuddsbasert ordning?
  • Overtidsbetaling og tillegg: Hvilke ordninger finnes for overtid og ubekvem arbeidstid?
  • Lønnskompensasjon: Hvordan er reglene ved fødselspermisjon og sykdom?
  • Investering i bedriften: Muligheter for å kjøpe aksjer eller deler av bedriften til en fordelaktig pris.
  • Bonus- og opsjonsordninger: Hvilke bonuser kan man forvente, og er det opsjonsavtaler?
  • Fleksibilitet og hjemmekontor: Hvordan står det til med muligheter for avspasering, hjemmekontor og arbeidstid generelt?
  • Ferie og fridager: Blir det mer ferie enn det som er standard?
  • Faglig utvikling: Hvordan ser mulighetene ut for kurs, sertifiseringer og videreutvikling?

Framtidsutsikter og personlig vekst

Et viktig aspekt ved jobbskifte i 2024 er muligheten til både å bidra og å lære. Arbeidsmarkedet verdsetter stadig mer den kontinuerlige utviklingen av ferdigheter og kunnskap. Det er derfor avgjørende å vurdere hvordan den potensielle nye jobben kan bidra til din karrierevekst og personlige utvikling.

Et jobbskifte er ofte mer enn bare en overgang fra én stilling til en annen; det er en sjans til å omforme ens karrierebane mot mer tilfredsstillende og givende muligheter. Ved å følge rådene fra Gisle Hellsten og nøye vurdere faktorene nevnt ovenfor, kan man gjøre overgangen til en ny jobb både veloverveid og vellykket. Husk, i 2024 er det viktigere enn noen gang å være bevisst på egen karriereutvikling og de mulighetene som finnes der ute.