Jobbsafari

Dersom din CV ikke er in­ter­es­sant, er det 50/50 sjanse for at din søknad blir lest

Det er ikke sikkert at du kan skrive deg til jobben dersom du ikke har kompetansen i orden. Faktisk er det kun 49 prosents sjanse for at søknaden din blir lest hvis du ikke har tilstrekkelig kompetanse.
Jobbsafari Media2.11.2023·2 min lesetid

Nye tall fra Ballisager viser at kun halvparten av arbeidsgiverne leser din søknad hvis ikke CV`en din er interessant. Derfor skal du ha en heldig dag dersom du ikke har kompetansen din vist på papiret og samtidig ønsker at din søknad skal bli lest.

2 minutter og 3 sekunder

Virksomheter bruker normalt ikke lang tid på din CV. Gjennomsnittlig bruker de 2 minutter og 3 sekunder på å se gjennom CV`en din ved første gjennomgang.

Hvor lang tid bruker du normalt på å lese CV`en i første omgang?

Jeg leser ikke CV`en i første omgang2 %
0-1 minut16 %
1-2 minutter42 %
2-3 minutter26 %
3-5 minutter12 %
5 minutter eller mer2 %

Kilde: Rekrutteringsanalysen 2017, Ballisager

Husk profilteksten!

I den samme gruppe ledere fortalte 83 prosent at de normalt leser fagprofilteksten/resyméet i en CV.

Er du enig i følgende utsagn om din første gjennomlesning av kandidatenes CV og søknad?

TotalSmå privateStore privateOffentlige
Jeg leser normalt CV’en først80 %78 %86 %75 %
Jeg leser normalt ikke søknaden hvis ikke CV’en er interessant49 %42 %56 %46 %
Jeg leser normalt profilteksten/resyméet i CV’en83 %82 %86 %81 %

Kilde: Rekrutteringsanalysen 2017, Ballisager

Et godt råd er derfor å starte med å se igjennom din CV og tilpasse den – før du skriver søknaden din. Start med å skrive en knivskarp fagprofiltekst til CV’en din.

Ifølge rekrutteringskonsulent i Jobindex, Sofie Vedtofte, som har sett gjennom tusenvis av CV’er, bør fagprofilteksten være siktet inn mot hver enkel jobb.

«Den skal være meget direkte. Det duger ikke med en vanlig tekst i en CV som i seg selv også er vanlig», sier Sofie.

Målrett CV og søknad - hver gang

Du har sikkert hørt det før, men sikt både din CV og din søknad inn mot hver enkel jobb. Tallene viser at det øker dine muligheter til å komme videre i rekrutteringsprosessen.

«En god profiltekst inneholder motivasjonen for den aktuelle stillingen og hvilken erfaring kandidaten vil bruke for å komme i betraktning i denne jobben», sier Sofie.

«Jeg vil gjøres nysgjerrig. Den kandidaten som har tenkt over hvor hans eller hennes erfaring passer inn i jobben, er interessant. Utfylles med 3, men maksimalt 5 linjer», sier Sofie.

Helene Bonne, Senior tekstforfatter, 
Jobindex