Jobbsafari

CV-guide

Hva skal en CV inneholde? Nedenfor får du tips om hvordan du kan sette opp en CV.
Jobbsafari Media2.11.2023·2 min lesetid

CV/Curriculum Vitae/Dataliste

Navn

Adresse, postnummer og by
Telefonnumre
Fødselsdato, fødested og land

Utdannelse

Måned og år
Utdannelsessted, by og land
Utdannelsens navn

Hvis du har studert ved ikke-norske utdannelsesinstitusjoner, benytter du titlene som står på eksamenspapirene dine, og oversetter dem med en liten forklaring.

Yrkeserfaring

Måned og år

Stillingsbeskrivelse, selskapets navn og by/land. En liten beskrivelse av selskapet (størrelse, antall ansatte) samt nettadresse.

  • Beskriv dine ansvarsområder med 3-4 punkter. Hva var formålet med stillingen, og hva fokuserte du på?
  • Hvilken erfaring tar du med deg fra stillingen?
  • Hvilke systemer har du brukt?
  • Hvorfor sluttet du i denne stillingen?

Start opplistingen av jobber du har hatt, med din nåværende eller siste jobb. Beskriv dine 3-4 siste jobber som over, punktvis. Hvis du har hatt flere jobber, forkort disse ned til en linje (uten punkter), slik at arbeidsgiveren får innsikt i arbeidserfaringen din.

Yrkeserfaring under studier:

Hvis du mener du har hatt studierelevante jobber, er det lurt å ta med dette i CV-en; dette viser en potensiell arbeidsgiver at du kan arbeide hardt og klarer å koordinere studier og jobb. Det viser også at du har vilje til å gjennomføre det du vil, og har kjempet for dette.

Frivillig arbeid:

Frivillig arbeid er alltid bra! Det viser at du er i stand til å engasjere og involvere deg i samfunnet. Og du gjør det gratis fordi du vil yte noe for andre! Det viser også at du har overskudd i en travel hverdag, men at du kan prioritere.

Annet:

Du må selv vurdere, ut fra typen stilling du søker, hva som ellers kan være relevant.

  • IT
  • Språk
  • Kurs
  • Beviser/ diplomer
  • Fritidsinteresser?