Jobbsafari

Bruk telefonen

Hva er beste måten å sende en åpen søknad på? Man kan søke jobb gjennom aviser eller Internett, men det mest oversette verktøyet for jobbsøking er faktisk telefonen.
Jobbsafari Media2.11.2023·5 min lesetid

Ring selskapet før du sender en søknad. Dette gjelder spesielt hvis du sender en åpen søknad. Det beste er om du kan ringe en du kjenner i selskapet. Det nest beste er å ringe en bekjent. Hvis du ikke kjenner noen, kan du ringe til salgsavdelingen eller resepsjonen. De er ansatt for å være vennlige og hjelpsomme. Hensikten med samtalen er først og fremst å få vite navnet til den du kan sende søknaden til.

Man sender nemlig ikke en åpen søknad til personalavdelingen. Personalkonsulenter er dyktige, greie, snille og hjelpsomme mennesker, men til syvende og sist er det avdelingssjefen som bestemmer hvem som skal ansettes.

Personalavdelingen får mange søknader, og deres oppgave er å redusere antallet søknader ved å sile ut ca. 90 % av dem. Det ultimate formålet med en åpen søknad er derimot å få selskapet til å opprette en ny stilling til deg, og det kan en personalkonsulent aldri gjøre. En personalkonsulent kan derfor aldri gi deg en jobb. De kan bare hindre deg i å få en jobb, med mindre du søker jobb i personalavdelingen. Den eneste som vanligvis kan gi deg en jobb, er din kommende sjef. Du må derfor finne en avdelingssjef som snart skal ansette en ny medarbeider, og sende søknaden direkte til vedkommende.

Hvordan gjør man det?

Først studerer man selskapets hjemmeside og annen informasjon man kan finne om selskapet. Deretter ringer man til en person i selskapet og spør om selskapets produkter og fremtidsplaner, om de utvider eller innskrenker, om det finnes en avdeling i selskapet som kunne trenge en person med din bakgrunn, hvem som er sjef for denne avdelingen og om du kan bruke den du snakker med som referanse overfor denne sjefen. Husk å takke for hjelpen.

Hvis du tør, kan du ringe til avdelingssjefen med en gang, men de fleste foretrekker å sende et såkalt kontaktbrev først, slik at man har en grunn til å ringe opp. Kontaktbrevet skal ikke handle om at du ønsker en jobb. Det er avdelingssjefen likegyldig til. Kontaktbrevet skal handle om selskapet og hva du kan bidra med. Det vet du noe om, fordi du på dette tidspunktet har tilegnet deg stor kunnskap om selskapet. Du kan skrive noe sånt som:

”Kjære xxx, jeg fikk navnet ditt av nnn, som fortalte at dere snart skal i gang med yyy. Dette mener jeg er helt riktig. Innførsel av yyy har allerede gitt svært gode resultater i andre selskaper. Jeg har mye erfaring med yyy fra min tidligere jobb, hvor jeg var med på å gjennomføre et lignende prosjekt, som resulterte i zzz. Jeg vil kontakte deg neste uke for å avtale et møte."

Hvis du har en god CV, kan du gjerne legge ved denne, men det er ikke nødvendig. CV-er blir som sagt brukt til å sile ut folk. Hvis du ikke legger ved CV-en, blir du ikke silt ut. Relevant erfaring beskriver du heller i selve søknaden. CV-en sender du først når du har snakket med avdelingssjefen, og du vet at det er en mulig stilling. Fordelen med å vente med CV-en er at det gir deg noen ekstra fortrinn. Når du har snakket med avdelingssjefen, vet du mye mer om stillingen og kan tilpasse CV-en din slik at den passer med jobben. Du kan også ta med deg CV-en på intervju.

Deretter ringer du til avdelingssjefen. Her må du være kort og konsis, husk at dette er travle mennesker som blir forstyrret i arbeidet sitt. Lag eventuelt en 30 sekunders presentasjon som du lærer deg utenat. Forhåpentligvis gir dette mulighet for en god samtale, og hvis du er heldig, blir du også innkalt til intervju. I de fleste tilfeller skal ikke selskapet ansette noen der og da, men før eller siden treffer du blink og finner et selskap som er på jakt etter en person som deg.

Det siste spørsmålet du stiller er det viktigste

Hvis du kjenner noen andre selskaper innenfor samme bransje, og noen avdelingssjefer i disse selskapene, kan du bruke dem som referanse. Hvis du sørger for at du alltid får to nye navn hver gang du får et avslag, vil du aldri gå tom for selskaper du kan kontakte. Men hva skal man gjøre hvis man ikke er så flink til å selge seg selv, og er redd for å ringe selskapet før man sender en søknad? Her er svaret ganske enkelt at hvis man ikke er flink til å selge seg selv, må man bli det. Det samme gjelder også hvis man vil finne seg en kjæreste. Merkelig nok er det mange som ikke har noe problem med å finne seg en kjæreste, men som ikke klarer å bruke de samme metodene når de skal finne seg en jobb.

I gamle dager måtte man kunne lese, skrive og regne for å kunne få jobb. I dag trenger man ikke lenger å kunne regne, men må kunne bruke en PC og kunne selge. Det finnes nesten ingen jobb i dag der man ikke er i kontakt med andre mennesker, og der man ikke må overbevise andre mennesker om et eller annet. Noen selger produkter, andre prøver å gjennomføre forslagene og ideene sine. Og hvis man er leder, må man overbevise medarbeiderne sine om at de må utføre jobben sin. Nesten uansett hvilken jobb man har, må man kunne overbevise andre mennesker om et eller annet, så man kan like gjerne lære seg det.

Det betyr selvfølgelig ikke at man ikke er nervøs de første gangene man ringer et selskap. Det var jeg selv også i begynnelsen. Det samme gjelder når man skal finne seg en kjæreste. Jeg tror alle har opplevd å være en skjelvende nervebunt første gang man skulle ta kontakt med en av det motsatte kjønn. Men dette er jo noe man lærer å overvinne. Det samme gjelder når man kontakter selskaper. Man finner raskt ut at administrerende direktører er hyggelige, vennlige og hjelpsomme mennesker bare man passer på å ikke bruke for mye av tiden deres.

Personalavdelingen siler ut ca. 90 % av alle søknader. Ved å gå utenom personalavdelingen forbedrer du sjansene dine betraktelig. Hvis du sender søknader til små selskaper, skjer dette automatisk. De har nemlig ingen personalavdeling. Når du sender en søknad direkte til en avdelingssjef som snart skal ansette en ny medarbeider, står vedkommende overfor et valg: Enten kan de bruke mange timer og tusenvis av kroner på å utarbeide en stillingsannonse, annonsere stillingen, svare på telefoner, behandle ca. 100 søknader, gjennomføre ca. 10 intervjuer og sende 99 avslag. Eller de kan ansette en person som allerede har vist initiativ og interesse for selskapet, nemlig deg. Det krever litt flaks og mye jobb, men hvis du prøver mange nok ganger, vil du nok lykkes til slutt.

Lykke til med jobbsøkingen!

Kaare Danielsen
Direktør, Jobindex